Příběhy

Parte otce Petra Dokládala jako testament a výzva: „Buďte připraveni – stále v milosti Boží“

Jako dopis na rozloučenou a testament působí smuteční oznámení o odchodu na věčnost P. Petra Dokládala, který zemřel na komplikace způsobené koronavirovou nákazou. Farář ze Starého Jičína, velký mariánský ctitel a poutník v rekapituluje svůj život a vybízí k modlitbě a připravenosti na setkání s Bohem. „Drazí moji, v Kristu a Marii, vy všichni, kteří jste ještě na pouti. Já už od pátku 23. 10. 2020 v čase Božího Milosrdenství, už v cíli.“

Rozloučení se zesnulým knězem bude ve čtvrtek 29. října ve Starém Jičíně (9.00 hodin) a odpoledne v Koclířově u Svitav (13.00 hodin), kde budou ostatky pohřbeny na místním hřbitově. Vzhledem k nařízení vlády a omezením nebude mnohým umožněno osobní rozloučení.

Přímý přenos z pohřbu z Koclířova bude přenášen živě na www.cm-fatima.cz i ve vysílání Tv Noe.

Veřejné rozloučení ve farnosti Starý Jičín bude dodatečně po ukončení pandemie.

„Parte je trochu jiné a má charakterizovat otce Petra. A co je hlavní, má naposledy povzbudit, oslovit a napomenout nás, pozůstalé. Petrovi vždy mnoho záleželo a záleží na každé duši,“ uvedl rodný bratr zemřelého Mons. Pavel Dokládal, předseda Českomoravské Fatimy a duchovní v Koclířově u Svitav ve vzpomínce zveřejněné na stránkách Fatimského apoštolátu.

Smuteční oznámení můžeme dle jeho slov vytisknout, předat či přeposlat. Nabízíme jej proto v této formě.

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. (Jan 19,25-27)

Drazí moji, v Kristu a Marii,

vy všichni, kteří jste ještě na pouti. Já už od pátku 23. 10. 2020 v čase Božího Milosrdenství, už v cíli. Velká část mé životní pouti od 3. 2. 1947 byla v dětství a mládí spojena s rodným Jeseníkem, mými rodiči Františkem a Věrou Marií a mladšími bratry Pavlem a Vítkem. Už v roce 1965, kdy jsem v Brně maturoval, přišlo první tiché zavolání. Tehdy ještě ne…

Uběhlo 15, často hodně hlučných, let. A pak zpět v Jeseníku, po nenaplněných vysokoškolských studiích, jsem našel místo v Rudných dolech. Všechna hledání, vážné známosti, vše končilo vždy u “zavřených dveří”. Mezitím můj, o pět let mladší, bratr Pavel maturoval na stejné škole v Brně Husovicích a pro všechny naprosto nečekaně, nastoupil do semináře.

Po jeho primici (1975) ještě následovalo několik velkých zápasů, které však už vedly k jasné životní cestě. Seminář v Litoměřicích a po 5 letech, v jubilejním roce  sv. Metoděje (1985), ke svátostnému kněžství. V Českém Těšíně, Ostravě – Staré Bělé a pak ve Frenštátu p. Radhoštěm.     A nakonec, můj, tak drahý, Starý Jičín a Bernartice se všemi okolními kapličkami a skvělými farníky. V závěru, v mých bolestech, stáří maminky a po operaci srdce, zvlášť věrnými.

Když už jsem nemohl psát knihy (Mariina doba je zde, Tichomoří) ani polemické články, snažící se usměrnit stále sílící tendence liberalismu a sekularismu ve světě a také u nás, denně jsem děkoval za Starý Jičín, své farníky, kterým jsem mohl předávat hlubokou úctu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a vždy vidět a žít dva sloupy – Eucharistii a Marii. Miloval jsem děti a mládež, Orla, ale nejsilnější obranou proti Zlému, se kterým jsem si “užil a poznal”, dost byla Panna Maria Fatimská.

A když jsem se vydával na svou poslední pouť 3. 10. 2020, netušil jsem, jak jsem už blízko. V Českomoravské Fatimě v Koclířově při žehnání základního kamene pro Capelinhu východní Evropy, společně s o otcem biskupem Janem Vokálem a bratrem Pavlem jsem  uslyšel slova Antona Barcíka ze skalního sanktuária na Butkově, v propojení také s úctou sv. Filomény a  zakoušel jsem nové velké odhodlání POKRAČOVAT. S bratrem, farníky a mariánským hnutím Fatimského apoštolátu.

U našeho fatimského hrobu u kostela sv. Filomény jsem vždy žehnal mamince, tatínkovi a bratrovi. Netušil jsem, že tak brzo budu v cíli.

Ve čtvrtek 29.10.2020, nejprve v 9 hod. budu u nás, u sv. Václava ve Starém Jičíně a pak na mši svaté v kostele ČM Fatimy v Koclířově ve 13 hod.

Po mši svaté už zůstanu vedle rodičů a bratra. A jakmile budu moci být v nebi, za pomoci vašich modliteb a mší svatých, budu se mocně u Matičky přimlouvat u Boží Lásky za vás všechny ve svých farnostech, za pokračování a působení vítězného Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

A jak jsme si s bratrem naposledy říkali, vzácný kněz P. Petar Ljubičić má již 74 let. Panna Maria skrze Medžugorje stále vás, moji drazí pozůstalí, volá. A naši biskupové se Svatým Otcem také: Modlete se každý den svatý růženec a buďte připraveni. I na mně teď vidíte, jaký je to dar, být připraven. A já ještě navíc, v těžké situaci pandemie, díky o. Jakubovi, odešel jsem zaopatřen svatými svátostmi.

Reklama

Moji drazí, víc p(r)o vás nechci. Neriskujme.

Buďte připraveni – stále v milosti Boží.        

DĚKUJME ZA DAR VÍRY. AMEN! Váš bratr a přítel

P. Mgr. Petr Dokládal, kněz Kristův

Parte ke stažení ve formátech pdf a word.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap