Fotoevangelium

1. neděle adventní: Radostné bdění

S končícím liturgickým rokem se ve mně stále naléhavěji ozývala otázka: „Jaké téma zvolit pro nový liturgický rok? Psát vůbec?“ Odpověď na druhou otázku byla jasná. Otec biskup mi v rozhovoru, když mi volal po mé operaci, řekl, že mám psát, pokud zvládám. Biskupa je třeba poslouchat a protože ještě zvládám, tak píšu. Ale na jaké téma?

Odpověď mi před pár týdny dala píseň. Při rekapitulaci toho, co jsem uplynulý rok popsal, se mi totiž v srdci objevila dávná mládežnická píseň: „Našel jsem cestu do radosti, našel jsem cestu do ráje. Po této cestě do věčnosti kráčíme spolu ty a já. Aleluja…“ (Celý text najdeš například zde: http://www.iskra.sk/duurko/texty/spevnik/0085.htm) Při hledání Boha se mi stále jasněji rýsovala cesta radosti. Radost z probuzení. Radost z toho, že Pán otevírá mé rty a má ústa hlásají jeho slávu.

Radost z toho, že můžu do nového dne vstupovat s písní chvály… Nerozepisuji další radosti, neboť by to bylo několik A-čtyřek radosti za jediný den. Tak jsem zmínil jen radosti při první modlitbě dne, při invitaci, kdy se modlím Žalm 100.

A tak vám nabízím možnost projít takovou cestou radosti při čtení mých textů nejbližší liturgický rok – tedy pokud budu zvládat psát. Bude to cesta jednoduchá, snadná. A bojovná.

Prvním krokem této cesty v této době je důvěra. Neboť Bůh nám dal všechno, „nechybí nám žádný dar milosti“ (srov. 1 Kor 1, 7). Copak nás přesně to neučí Boží Milosrdenství? „Ježíši, důvěřuji ti!“ Důvěru vyjadřuje i prorok: „Pane, ty jsi náš Otec!“ (Iz 63, 16; 64, 7).

I druhý krok je nenáročný, obyčejný: „Bděte!“ (Mk 13, 37). Dávám pozor na to, na co se dívám, co poslouchám, co říkám, co dělám. Všechno s Bohem, nic bez Boha. Ano, je třeba se to učit, co může být namáhavé, ale velmi to usnadňuje směřování k věčnosti.

Důvěra a bdění přinášejí radost prožívání blízkosti Boha. On přijde a já se ho nemusím bát (jen mám před ním bázeň), neboť ho čekám s důvěrou.

Reklama

Našel jsi cestu do radosti? Pojď se mnou a najdeš. Jdeme domů, k Ježíšovi.

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora ze Slovenska. Děkujeme do žilinské diecéze.

Fotka od Myriams-Fotos z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap