Poutní stezky

Poutní Františkova cesta (Via di Francesco) vede do Assisi z La Verny i z Říma

Nejznámější poutní cesta vede do španělského Santiaga de Compostela k hrobu sv. Jakuba staršího. Poutní cestu má i sv. František z Assisi. Jejím symbolem je františkánské „Tau“ a lze se na ni vydat ze dvou směrů. Severní trasa měří 200 km. Začíná v toskánské obci La Verna, kde se v roce 1224 sv. Františkovi objevila stigmata. Na jižní trasu dlouhou 300 km se poutníci vydávají z Říma od Svatopetrské baziliky.

Severní trasou dojdete do Assisi za 10 dní

Při využití severní trasy jsou denní etapy rozvrženy tak, aby je bylo možné projít za 10 dní. Z jihu to do Assisi k bazilice sv. Františka trvá 19 dní. Obě cesty je možné spojit v jeden 500 km dlouhý trek. Kromě Assisi lze při putování po obou trasách poznávat řadu dalších vesnic a měst převážně v Umbrii. Po Františkově cestě (Via di Francesco) lze putovat pěšky, projet ji na kole nebo absolvovat v sedle koně.

Image by evondue from Pixabay

„Via di Francesco“ se od středověku nezměnila

Kilometry prošlapané italskou krajinou slibují poutníkům dobrodružství a nezapomenutelnou životní zkušenost. „Tato unikátní cesta vede po stopách svatého Františka do Assisi, kam lze přijít ze severu (La Verna) nebo z jihu (Řím). Cesta spojuje důležitá místa z jeho života. Slibuje skutečný Františkův příběh. Dnešní poutník prochází stejnou krajinou, jejíž krása těšila srdce světce,“ informuje web poutní cesty www.viadifrancesco.it, který je zpracován v šesti západoevropských jazycích. Vedle italštiny je to francouzština, angličtina, španělština, portugalština a němčina.

Poutní pas se objednává 3 týdny předem

Podobně jako na jiných poutních cestách lze i v Itálii sbírat razítka do poutního pasu (Credenziale del Pellegrino) a v závěru pouti získat potvrzení o jejím absolvování tzv. „Testimonium Viae Francisci“.  Poutní pas se musí objednat minimálně 3 týdny před vlastním zahájením cesty a objednat lze bezplatně prostřednictví webového formuláře.

Františkánský poutní pas (Credenziale) uznává Biskupská konference v Umbrii Custodia Generale del Sacro Convento O.F.M. Konv. Assisi, Provincia Serafica di San Francesco O.F.M. Dell’Umbria, Provincia Serafica O.F.M. Cappuccini dell’Umbria, Provincia Serafica di San Francesco O.F.M. Konv. dell’Umbria a Provincia di San Francesco d’Assisi del T.O.R.

Poutní pas vydává duchovní autorita, která za něj přebírá odpovědnost, proto musí být tento dokument používán odpovědně a správně. Každý, kdo se rozhodne vyjít na pouť – pěšky, na kole, na koni nebo jakýmkoli jiným způsobem – je povinen přijmout a zachovat smysl a duch pouti.

Testimonium je osvědčením o pouti

Poutní certifikát Testimonium Peregrinationis Peractae ad Sanctorum Francisci et Clarae Civitatem je církevní autoritou vydaný dokument, který potvrzuje, že jeho držitel vykonal pouť ke hrobu sv. Františka z Assisi.

Počátky této listiny sahají až do časů kajících středověkých poutí. Lidé se často museli vydat na dlouhou cestu plnou nebezpečí v důsledku soudního trestu nebo náboženského pokání. V těchto případech bylo nutné dokázat dosažení cíle, aby bylo možné dosáhnout zproštění vin a odpuštění.

Dnes je to spíše cenné svědectví a památka, kterou si můžete vzít domů, zarámovat a pověsit na zeď. Je to důkaz jedinečného zážitku, hodnot a pocitů, které jste byli schopni objevit a zažít na cestě sv. Františka.

Image by inspirexpressmiami from Pixabay

Jak v Assisi získám poutní certifikát?

Certifikát se vydává pouze za splnění přesných podmínek: pěší pouť 100 km nebo 200 km na kole k dosažení cíle – hrobu svatého Františka v Assisi. Razítka a data uvedená v poutním pase jsou důkazem o absolvování jednotlivých etap pouti. Testimonium je možné získat pouze v Assisi, na poslední zastávce cesty sv. Františka. Vydáván je pouze osobně tomu, kdo předloží již dříve registrovaný poutnický pas.

Požehnání „Chartula Peregrini“ pro každého poutníka

V Assisi jsou však připraveni i na poutníky, kteří nemají možnost několik dní procházet 100 km poutních stezek. Pro ty je zde „Chartula Peregrini“ – požehnání, které sv. František zanechal bratru Leovi. Tištěný dokument s latinským textem modlitby se vydává všem poutníkům při příjezdu do Assisi bez ohledu na ujetou vzdálenost. Poutníkem se totiž člověk nestává tím, že ujde nějakou vzdálenost, ale osobním duchovním postojem, s nímž do Assisi přichází.

Reklama

Více informací o poutní cestě sv. Františka najdete na www.viadifrancesco.it nebo na Facebooku poutní cesty https://www.facebook.com/viadifrancesco/

V této obtížné době, kdy se celá Evropa potýká s nákazou nemoci Covid-19 lze po Via di Francesco putovat jen v souladu s ustanoveními italské vlády a jednotlivých regionů.

Titulní fotografie:

Image by Carlo Armanni from Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap