Fotoevangelium

4. velikonoční neděle – „Co máme dělat?“

„Období padesáti dnů od Neděle Pánova zmrtvýchvstání do neděle Seslání Ducha svatého se slaví v radosti a plesání jako jeden sváteční den.“ Takto definují období, které právě prožíváme, Všeobecné směrnice o liturgickém roce a o kalendáři v bodě 22.

Chtěl bych to někdy zažít – padesát dní radosti a plesání.

V souvislosti s tím mi často přichází na mysl výzva Tóbiho z Knihy Tobiáš: „Uspořádejte dny radosti a slavte ho [Pána]!“ (13, 8). Církev nám takové dny dává, předepisuje nám radost a plesání, no… spíme.

Proto se ve mně rodí touha uspořádat i když ne dny, tak alespoň hodinu radosti v naší farnosti. Už mám také představu, co během ní dělat. Určitě bych chtěl, aby náš kostelní sbor na začátku zazpíval Aleluje z Händlova Mesiáše (mají to nacvičené, snad budou ochotni).

Po jeho doznění by někdo přečetl text z Knihy Genesis o stvoření světa, celou první kapitolu. Nato bychom zpívali Žalm 104 – „Dobrořeč, duše moje, Pánu!“ Celý, vždyť je tak nádherný! Následoval by krátký proslov plný radosti z Božího díla a plesání nad jeho dobrotou. Potom bychom se učili zpívat píseň Z mrtvých vstal Pán, kterou jsem zmiňoval před týdnem. Následoval by úryvek z Písně písní – z 2. kapitoly, verše 8 – 14: „Můj milý se ozval, řekl mi: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!…’“ Po ní by byl zpěv písně z JKS – č.j. 198: Ó, slavný den s Kristem vítězem. A po zpěvu modlitby Otče náš by na závěr znovu zaznělo Händlovo Aleluja a z hodiny radosti (která by možná trvala i dvě hodiny) před Pánem bychom odcházeli za zpěvu Toto je den, který dal nám Pán.

Proč právě tento výběr? Neboť při všech těch textech a písních se mi chvěje srdce a má duše jásá.

Někdo jiný může mít jiný výběr. Možná se někde dá dohromady 5-6 takto do Pána zblázněných lidí a vznikne i celý den radosti.

Co tedy máme dělat? „Ustavičně se radujte v Pánu! Opakuji: Radujte se“ (Flp 4, 4).

A tady je důvod naší radosti: „Já jsem přišel, aby měli život a aby ho měli hojněji“ (Jan 10, 10).

Reklama

„… vždyť radost z Pána je vaše síla!“ (Neh 8, 10).

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora ze Slovenska. Děkujeme do žilinské diecéze. 

Fotka od Jill Wellington z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap