Fotoevangelium

Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“

Evangelium – Mk 13,33-37

Bild von Marzena P. auf Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap