Fotoevangelium

Jakou mocí děláš tyto věci?

Ježíš a jeho učedníci přišli znovu do Jeruzaléma. A jak šel chrámem, přistoupili k němu velekněží, učitelé Zákona a starší s otázkou: „Jakou mocí děláš tyto věci? Kdo ti k tomu dal plnou moc, abys to dělal?“ Ježíš jim odpověděl: „Zeptám se vás na jednu věc. Odpovězte mi, a já vám řeknu, jakou mocí dělám tyto věci. Byl Janův křest z nebe, nebo od lidí? Odpovězte mi!“Ale oni mezi sebou uvažovali: „Řekneme-li `z nebe‘, namítne: `Proč jste mu tedy neuvěřili?‘ Máme říci `od lidí‘? – to se báli lidu, protože všichni byli přesvědčeni, že Jan byl skutečně prorok. Odpověděli tedy Ježíšovi: „Nevíme.“ A Ježíš jim řekl: „Ani já vám nepovím, jakou mocí tyto věci dělám.“

Evangelium – Mk 11,27-33

Fotka od congerdesign z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap