Fotoevangelium

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.“

Evangelium – Jan 12,24-26

Fotka od katerinavulcova z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap