Fotoevangelium

Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nedávejte si říkat `mistr‘, jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec‘, jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel‘, jenom jeden je váš Učitel – Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

Evangelium – Mt 23,8-12 

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap