Fotoevangelium

Svátek Svaté rodiny: Příběh

Celý liturgický rok nám čtení z Písma svatého a jiné posvátné texty církve postupně předkládají celý Ježíšův příběh. Příslib Mesiáše, králové a proroci, očekávání, zvěstování, narození… I dnešní evangelium o tom, jak Ježíš rostl a mocněl, plný moudrosti, je součástí tohoto příběhu. Je však velmi důležité a nezbytné, abychom ho nesledovali zvenčí jako nějaký film, ale vstoupili do něj a stali se jeho trvalou součástí.

Polopatisticky řečeno být křesťanem neznamená chodit v neděli do kostela, ráno i večer se pomodlit, plnit nějaká přikázání…, ale žít dennodenně, 24/7 s Ježíšem, kráčet po Božích cestách, růst a mocnět, plný moudrosti. Jen zapojení do příběhu nám zaručuje přijetí vykoupení a věčnost. Kdo zůstane mimo příběh, kdo si myslí, že si může žít vlastní příběh, že dosáhne věčnosti sám bez spojitosti s Ježíšovým příběhem, ohrožuje svůj život. A to není rozumné.

Když dnes čteme pokyny Sirachova syna, jak se chovat k rodičům, když posloucháme slova svatého Pavla, jak mají vypadat naše vztahy zejména v rodině, tak to není proto, aby Písmo na nás kladlo nějaké břemeno. Ale proto, abychom svojí neznalostí či přímo hloupostí z příběhu nevypadli. Protože nejednou se nám něco může zdát správně a chceme to dělat či podle toho smýšlet, ale Bůh nám ve svém slově ukazuje mantinely – co je ve shodě s příběhem a co mu odporuje. Dělá to zejména skrze církev, která je Kristovým tajemným tělem, jejíž papežové jsou neomylní ve věcech víry a mravů, když se vyslovují z moci svého úřadu.

Náš příběh je napínavý. I když může být navenek naprosto jednoduchý a někomu se může zdát „absolutně nepodstatný“. Ale pro Boha je každý člověk naprosto podstatný, neboť má místo v jeho velkém příběhu. I ty, co čteš tento text. Tvé místo je nezastupitelné a jsi nenahraditelný. Ani nejchytřejší a všemohoucí Bůh tě neumí nahradit. Tak vstup dnes do chrámu s Josefem a Marií, se Simeonem a Annou a spolu s nimi hleď na Ježíše, který je světlem, abys viděl. V jeho světle pak koukej na svůj život, vyhazuj z něho to, co příběhu odporuje, a rozvíjej to, co tě do příběhu vtahuje a zapojuje.

Reklama

Ve filmu Království nebeské je scéna, při které velitel obrany Jeruzaléma vyjednává kapitulaci. Po dohodnutí všeho se Balian a Saladin rozcházejí, když se najednou rytíř obrátí a ptá se: „Jaká je cena Jeruzaléma?“ Zazní odpověď: „Žádná.“ A po chvíli: „Nesmírná.“ Tak je to i s námi: náš život je zdánlivě bezvýznamný, ale ve skutečnosti je nesmírně cenný. V Ježíšovi.

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora ze Slovenska. Děkujeme do žilinské diecéze.

Fotka od Mauricio A. z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap