Fotoevangelium

Vstoupil znovu na loď a odplul na druhý břeh

Přišli farizeové a začali se přít s (Ježíšem); žádali od něho znamení z nebe, aby ho pokoušeli. Zhluboka vzdychl a řekl: „Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám: Tomuto pokolení žádné znamení dáno nebude!“ A nechal je, vstoupil znovu na loď a odplul na druhý břeh.

Evangelium – Mk 8,11-13

Fotka od Pisit Rimthong z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap