Fotoevangelium

1. neděle adventní – Hledači Boha

Autor neděleních zamyšlení k novému cyklu liturgického roku zvolil téma „Hledači Boha“. „Vnímám totiž, že každý den ve svém životě nově potřebuji hledat Boha, setkávat se s ním, mluvit s ním, být s ním. Můžete mě na této cestě doprovázet…,“ říká na úvod prvního nedělního mikrokázání, která budeme s jeho laskavým svolením přebírat.

Zamyšlení k liturgickým textům 1. neděle adventní 2022. Texty k dispozici zde.

„Stane se v posledních dnech…“ (Iz 2, 1). Myslím si, že v církvi od jejího počátku prožíváme poslední dny. Celá generace celá staletí a nyní my přicházíme „k hoře s Pánovým domem“ a toužíme, aby „nás poučil o svých cestách“, neboť „chceme kráčet po jeho stezkách“. Není totiž jiné cesty. Apoštol Pavel to v Listu římanům vyjádřil slovy „oblečte se v Pána Ježíše Krista“ (13, 14a). Poznáváme Boha a učíme se jednat tak, jak to od nás žádá – „ne v hýření a opilství, ne ve smilství a necudnosti, ne ve svárech a žárlivosti“, ale stále více podobnější Ježíši. Radostnou zvěstí v tom všem je, že naše úsilí být dobří – být podobní Bohu – není ponecháno na naše síly, ale máme „oblečeného Krista“, proto on sám v nás a skrze nás jedná.

Mám oblečeného Krista? Jistě, už od křtu. Nechávám ho jednat, spolupracuji s ním, když chce skrze mne jednat dobro? Moje odpověď je: „Jak kdy.“ Co mám dělat, aby chvilka, kdy moje jednání neodpovídá mému oblečení, bylo co nejméně, aby se úplně vytratili?

Návod mi dává žalmista (Ž 122): „S radostí.“ S radostí chodit do chrámu. S radostí velebit Pánovo jméno. S radostí prosit o klid pro bratry a sestry, pro církev.

Reklama

Návod mi dává Ježíš. Vzpomíná lidi z dob Noema, kteří viděli, jak Noe staví koráb, ale „nic nespatří“ (Mt 24, 39), až přišla potopa. Nebyli připraveni, nečekali to. Ježíš říká, abychom jim nebyli podobní. Naopak, máme bdít. A co znamená bdít? Ne nespát, ale mít srdce upřené na Boží věci. Hledat a nabývat Boží pohled na svět a události v něm. Vnímat, jak Bůh neustále jedná a vede vše k završení v Kristu. Čili stručně řečeno, máme hledat Boha. Vždy a ve všem.

Možná někdo označí můj následující pohled za naivní, ale v souvislosti se situací kolem výpovědí lékařů (na Slovensku) mi přišlo na mysl Boží řešení, které může dokonale všechny zaskočit. Prosme Boha, aby v každé farnosti daroval několika pokorným lidem dar uzdravování. Bude méně nemocných a bude čas dát zdravotnictví do pořádku. A zároveň se Boží chrámy zaplní vděčnými lidmi…

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora. Ilustrační snímek: Pixabay.com

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap