Fotoevangelium

21. neděle v mezidobí: Otázky

Ježíš se ptá učedníků: „Za koho pokládají lidé Syna člověka?“ Každému normálnímu člověku záleží trochu i na tom, co si (po)myslí ti druzí. Pokud nás to nesvádí k pokrytectví, je to docela dobrý sebekontrolní mechanismus. Ale, jak to vidět i z nedělního evangelia (Mt 16,13-20), jak zrcadlo spíše poslouží blízcí, než vzdálení. Někteří současníci pokládali Ježíše „za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za Jeremijáše nebo za jednoho z proroků. Ale výstižná byla spíše odpověď Petra, který s ním strávil už nějaký ten měsíc. Ježíš je pro něj „Mesiáš, Syn živého Boha.“

Opravdu, a kým je Ježíš pro tebe?

Fascinuje mě Ježíšova odpověď Petrovi. Říká mu: „Ty jsi Petr a na této skále postavím svou církev a pekelné brány ji nepřemohou.“ Někdo možná viděl v Petrovi zbrklého nerváka, který slibuje hory doly, a vzápětí udělá úplný opak… Ale Ježíš v něm vidí více, vidí nejen to slabé, ale také pevné, to, na čem se dá stavět.

Víš, kým jsi pro Ježíše ty? Vyznej mu, co on znamená pro tebe. A pak naslouchej.

PS: Marián (Maroš), autor těchto zamyšlení, je stále v nemocnici. Ale máme naději, že už za týden, dva bude moci psát dál. Prosím o modlitbu za něj. Zatím všem odkazuje: „Obětuji tento čas za všechny čtenáře mých písmenek, Nezapomeňte: Ježíš žije!“

Fotka od Anemone123 z Pixabay

Převzato z webu žilinské diecéze www.dcza.sk.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap