Poutní místa

Přehled duchovních obnov a cvičení na Svatém Hostýně v roce 2024

Na poutní místo Svatý Hostýn míří každoročně desetitisíce poutníků, aby načerpali duchovní posilu a prožili čas s Bohem při mši svaté v bazilice nebo soukromé modlitbě. Stovky z nich využívají zázemí poutních domů k vícedenním pobytům. Pro řadu z nich však není poutní areál jen místem relaxace v přírodě, ale také časem ke ztišení během duchovních cvičení.

Nabízíme přehled duchovních obnov a exercicií, které v letošním roce připravuje Matice svatohostýnská ve spolupráci s Duchovní správou na Svatém Hostýně.

8.–23. 2.  Duchovní cvičení, vede br. Felix Mária Žiška OFM (Příprava na půst)

5.–7. 4.  Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický

25.–28.4 .  Duchovní obnova, vede P. Josef Stuchlý, SJ. Téma: modlitba růžence

20.–22. 5.  Duchovní pobyt pro seniory, vede P. Miroslav Jáně

17.–19. 6.  Duchovní pobyt pro seniory, vede P. František Dostál

23.–29. 6.  Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací, vede P. Antonín Klaret Dabrowski OFM

22.–29. 7.  Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce vede P. Augustin Ján Kováčik, Opraem

30.7.–3. 8.  Ignaciánské duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ

11.–14. 8.  Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický

23.–25. 9.  Duchovní pobyt pro seniory, vede P. Milan Palkovič

27.–29. 9. Duchovní obnova, vede P.Vladimír Schmidt, Téma: Boží (po)volání a jak ho rozlišovat

13.–16. 10.  Duchovní pobyt pro seniory, vede P. Jan Mach

18.–20. 10. Duchovní obnova, vede br. Felix Mária Žiška OFM. Určeno pro manžele

15.–17. 11.  Duchovní obnova, vede P.I CLic. Jiří Zámečník, Téma: On musí růst, já však se menšit (Jan 3;30 – Učit se od Ježíše a nechat se jím proměňovat)

22.–24. 11.  Duchovní obnova nejen pro hasiče a členy Matice svatohostýnské vede P. Ladislav Nosek SJ, rektor baziliky

Reklama

29.11.–1. 12  Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské vede Mons. Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze

2.–8.12.  Duchovní cvičení pro všechny, vede P. Milan Glaser SJ

Přihlášky podávejte na adrese:
Matice svatohostýnská, z.s.
Svatý Hostýn č. 115 768 72 Chvalčov
tel: 573 381 693    e–mail: matice@hostyn.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap