Fotoevangelium

5. neděle v mezidobí: Cesta radosti

Jóbovo vnímání života je pohledem v temnotě. Není divu, vždyť to, co prožíval, určitě nebylo radostné, nevedlo ke zpěvu a plesání. Možná vnímáme podobnost našeho života s Jobovým – ať už pro nemoc, ne-štěstí, politickou situaci plnou temnoty … Mordor se mocí pokouší utopit každou naději.

Pohled evangelia je odpovědí naděje – temnota (v jakékoli podobě) nemá poslední slovo. Je zde Ježíš, který má moc. Vyhání zlé duchy, uzdravuje nemoci a neduhy… Do tmy proniká světlo.

K tomu nám dnes církev předkládá výzvu žalmisty – máme chválit Pána, neboť uzdravuje sklíčené srdcem. To znamená nejenže nezůstávat v pohledu Joba, nejen žít v naději, že i v našem problému (nemoci, neduhu, zlu, temnotě…) zasáhne Ježíš, ale přímo chválit Boha, jako by předem, dříve, než uvidíme jeho zásah. Nebo věříme: Bůh se ujímá tichých a hříšníky ponižuje až k zemi.

Taková víra je náročná. Nebo věřit i tehdy, když temnota v nějaké podobě zahaluje naši mysl, tělo, společnost, vyžaduje každodenní zápas o to, abychom temnotě nepodlehli. Mně například velmi pomáhá nová slovenská verze Cohenova Aleluja. Slova Daniela Heviera o Davidovi, který spálí harfu, neboť už nikdo neposlouchal jeho chvály, a hned poté o chlapíkovi na dně, který zpíval aleluja a k němu se přidalo pár trosečníků, jsou nesmírně potěšující a jasně ukazují, že „ve všem je nějaká trhlina, kterou dovnitř proniká světlo“ (to jsou Cohenova slova). Zpěv aleluja může být takovým světlem.

Tak i naše víra v temnotách tohoto světa je trhlina, se kterou Mordor nepočítá. Věřící člověk si uchová světlo, protože vidí „za“. Vidí za smrt, vidí za tragédii, vidí za bezmocnost, vidí za vzteklé řeči politika a přes trhlinu jeho víry se dostává světlo tam, kde si temnota myslí, že má neomezenou moc.

Reklama

Pojďme hlásat toto světlo. Jmenuje se Ježíš a je tady s námi. Začněme zpívat aleluja, vesmír se bude otřásat a tma zmizí, když zazáří světlo naší víry. Ježíšovo světlo.

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora ze Slovenska. Děkujeme do žilinské diecéze.

Fotka od Myriams-Fotos z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap