Fotoevangelium

23. neděle v mezidobí: Těžké téma

Nejraději bych dnešní téma – napomínání a zodpovědnost za bezbožné – přeskočil. Mám dojem, že jsme v tomto v církvi tak ticho, jak jen to jde. I já jsem zticha. Jen abych se nikoho nedotkl. A přitom jde o moji spásu…

Dnešní texty mi dávají k tématu jeden klíč. Je obsažen v alelujovém zpěvu: „V Kristu Bůh smířil svět se sebou. A nám předal slovo smíření.“ Tato Pavlova slova (2 Kor 5, 19) nám mohou napomínání a starost o bezbožné usnadnit. Neboť nejspíš jsme my byli smířeni s Bohem. Nám, mně bylo odpuštěno. Nám, mně byly setřeny hříchy. Pokud mám tuto zkušenost – zkušenost ve víře –, celé mé úsilí pomoci bratrovi, který se proti mně prohřešil (!), aby se se mnou smířil, může být mnohem snazší. Vychází totiž ze zkušenosti odpuštění, kterého se dostalo mně.

A Pavel nám dává i druhý klíč – ve druhém čtení, kde říká, že naplněním zákona je láska. Jdu-li tedy napomínat, jdu-li domlouvat bezbožnému, tak jen proto, že ho miluji tak, že s ním chci být jednou v nebi. Ale kvůli tomu musíme najít cestu smíření už tady, na zemi.

Není to snadné, vím. Ale je jiná cesta?

Ke slovu „prohřešil“ jsem dal do závorky vykřičník. Chci tím zdůraznit, že skutečně musí jít o prohřešení, čili provinění proti Božímu či přirozenému zákonu. Nejde totiž o to, že se mi na jeho jednání/mluvení něco nelíbí, ale že jde o skutečné prohřešení se. K tomu potřebuji citlivé svědomí, abych to uměl rozeznat. Nebo jinak reagujeme ani ne na to, co někdo řekl/udělal, ale na to, co si myslíme, že řekl/udělal. Tento týden máme v tomto na Slovensku názorný příklad v souvislosti se slovem „pliaga“ (slov. expresívní slovo v českém překladu znamená pohroma, neštěstí). Politik něco řekl, ale mnozí „slyšeli“ něco jiného. Není to hřích domýšlivosti? A právě domýšlení si je „pliaga“ naší společnosti… Myslím, že by to mohlo být dobré téma pro pastýřský list celé KBS (Konference biskupů Slovenska).

Reklama

Ať nás dnešní texty učí hledat pravdu a poslouchat Pánův hlas, abychom si nezatvrdili srdce!

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora ze Slovenska. Děkujeme do žilinské diecéze.

Fotka od philm1310 z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap