Fotoevangelium

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!

Ježíš řekl svým učedníkům: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“

Evangelium – Lk 6,36-38

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap