Fotoevangelium

Byl na poušti čtyřicet dní

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“

Evangelium – Mk 1,12-15

Fotka od Gidon Pico z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap