Fotoevangelium

Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Evangelium – Mt 16,24-27

Fotka od Pam Patterson z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap