Fotoevangelium

Co prospěje člověku, když získá celý svět?

Ježíš řekl všem: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí? Kdo by se však styděl za mne a za má slova, za toho se také bude stydět Syn člověka, až přijde ve slávě své i Otcově i svatých andělů.“

Evangelium – Lk 9,23-26 

Fotka od Pexels z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap