Poutní místa

Duchovní na Hostýně onemocněli koronavirem. Bohoslužby celebrují jezuité z Říma a Brna

Podruhé od podzimu se dostala duchovní správy poutního místa Svatý Hostýn do karantény z důvodu nákazy nemocí Covid-19. Rektor baziliky P. Josef Stuchlý SJ ve čtvrtek 28. ledna informoval o třech nemocných duchovních i řeholnicích, které v bazilice slouží v zákristii. Poutní kostel však i přesto bude dál k dispozici poutníkům v rámci možností, které umožňují vládní nařízení opatření na 5. stupni protiepidemického systému PES.

„Navzdory nemoci Covid-19, která byla pozitivně zjištěna u P. Václava Ježíka, P. Jiřího Šolce a P. Stanislava Peroutky, je provoz baziliky zachován díky příjezdu P. Milana Glasera z Říma a výpomoci P. Ladislava Árvaie z Brna,“ uvedl na internetových stránkách poutního místa rektor baziliky s tím, že oba jezuité převzali zabezpečení chodu baziliky až do ukončení karantény, která se vztahuje nejen na nemocné Covid-19, ale i na zbylé tři kněze, kteří žijí s nemocnými ve společné domácnosti v budově hostýnské Duchovní správy.

Nemocné jsou také řeholnice, které pomáhají v zákristii

Rektor poutního kostela P. Josef Stuchlý SJ ve zprávě informoval o dalších nemocných z řad řeholních sester, které se starají o přípravu bohoslužeb v zákristii baziliky. „Nemoc zasáhla i naše sestřičky ze zákristie a tak jsou také izolované u sebe v komunitě. Zdá se, že sestra Pavla má těžší průběh nemoci. Určitě na všechny postižené nemocí Covid-19 pamatujeme v modlitbách,“ dodal kněz.  

Reklama

Nejnavštěvovanější poutní místo v České republice tak nezůstane bez bohoslužeb. Mše svaté se budou celebrovat podle programu a lidé je mohou sledovat přes webovou kameru online přes internet. Stejně tak i modlitby růžence, které se v bazilice modlí vždy v 18.45 a 20.00 hodin. „Stejně jako vy neopouštíte Matku Boží Pannu Marii Hostýnskou, tak ani ona neopouští vás,“ podotkl rektor poutní baziliky.

Účast zůstává na 10 % obsazenosti kapacity míst k sezení

V současné době platí pro bohoslužby 5. stupeň opatření, který umožňuje účast na mši svaté účast pro 10 % kapacity míst k sezení. Stejná pravidla budou platit i po zpřísnění opatření, která vstoupí v platnost v sobotu 30. ledna 2021. Usnesení Vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 zachovalo výjimku z omezení shromažďovacího práva pro bohoslužby.

„V kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének,“ uvádí nařízení vlády, které má platnost od 30. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap