Na cestu

Hledáte dobré křesťanské vtipy? Máme jich pro vás na Silvestra celou sbírku!

K Silvestru patří humor. Poslední den kalendářního roku jsme pro čtenáře online magazínu Poutnictví.cz vybrali desítky vtipů. Většina z nich pochází z křesťanského prostředí. Dobrý kostelní vtip není tak snadné objevit. Hodně jich bylo už dávno vyřčených. Křesťanskému humoru se od roku 2002 věnuje křížovkářský magazín Šalamounky. V každém čísle je vždy stránka vtipů. Nabízíme vám pro silvestrovské odpoledne a večer vtipy, které vyšly v Šalamounkách v tomto roce. Věříme, že se dobře pobavíte. Většina z nich pochází ze zahraničních zdrojů a nejsou tak v tuzemském prostření příliš známé.

Vtipy z časopisu Šalamounky 4/2020

Z budoucnosti

Ve 23. století protestovala proti geneticky modifikovaným potravinám jen hrstka lidí. Od většiny se odlišovali nedostatkem srsti a kopyt.

Na moři

Říká velrybí samec své ženě.

– Desítky ekologických organizací, stovky aktivistů, tisíce politiků a vědců, desítky tisíc lidí na demonstracích, vlády v tolika zemích dělají vše pro zachování našeho druhu a tebe zase bolí hlava…

Z pravěku

Před jeskyní se baví dva pralidé.

„Pijeme křišťálově čistou vodu, dýcháme nekontaminovaný vzduch, jíme biopotraviny,“ říká jeden.

„Proč tedy k čertu umíráme už ve třiceti“ – diví se druhý.

Po Vánocích v čase korony

Proč jste letos tolik utráceli za dárky? Víc byste nás potěšili, kdybyste nepřijeli vůbec…

Tři Eskymácké

Co se malí Eskymáci učí úplně jako první věc?

– Nejezte žlutý sníh!

Kdy Eskymák pozná, že zima je už fakt drsná?

Když se mu v zatáčce zlomí pes.

Eskymák táhne ledničku na saních. Druhý ho vidí a ptá se:

– Proč potřebujete ledničku, vždyť je mínus 20 stupňů?

– Ále, děcka se chtějí trochu se zahřát.

Z farních ohlášek

Celá farnost děkuje mládežnickému pěveckému sboru, že na letní prázdniny ukončila svoji činnost.

Týdenní katecheze v úterý, tentokrát na téma:

„Ježíš chodí po vodě“.

Téma katecheze na příští týden:

„Hledáme Ježíše“.

Jak být ekologický

„Ty Franto,“ říká žena. „Konečně vím, jak skutečně ušetřit za elektřinu.“ „No to jsem zvědavý,“ odpovídá muž, „jak to má jako fungovat?“ „Všechno doma napojíme jen na jednu zásuvku!“

Z vesmíru

Dvě planety se potkají někde hluboko ve vesmíru. A jedna druhé povídá: „Ty ale vypadáš mizerně!“ Druhá odpoví: „Není mi moc dobře.“ „Co jsi kde chytla?“ Zeptá se zase ta první. „Mám„ Homo sapiens “, stěžuje si druhá planeta. „Ach,“ směje se první planeta, „neboj se, také jsem to měla, ale to rychle přejde…“

Ekologicky v MHD

„A co děláte pro ochranu životního prostředí?“ „Nikdy svůj lístek z tramvaje hned nevyhodím a použiji jej několikrát.“

Čistý vzduch nade vše

Otec a syn jdou na procházku. Najednou malý pozdraví úplně cizího člověka.

Ptá se otce: „Kdo to byl?“

„Někdo z ochrany životního prostředí. Vždy se ptá maminky, jestli je čistý vzduch …“

Dálnice přes Atlantik

Muž najde na břehu Atlantiku starou láhev a po jejím otevření vyjde džin. „Můžeš si něco přát, protože jsi mě osvobodil,“ říká duch. Muž chvíli přemýšlí a pak vysloví přání: „Chci dálnici z Evropy do Ameriky“. „Ach, to je nemožné,“ říká džin z láhve, „jen si pomysli na to množství betonu a problémy, které vznikají u ekologů. „Pak bych si přál, abych se naučil lépe rozumět ženám,“ řekl muž. Duch zbledne a říká: „Ta dálnice měla mít 2 nebo 3 pruhy?“

Vtipy z časopisu Šalamounky 3/2020

Neodolatelné pokušení

– Miláčku, ty šaty stály jmění! Proč sis je koupila?

– Ďábel mě pokoušel a šeptal mi do ucha: „Kup si to, kup si to … Vypadáš v tom skvěle!“

– Nemohla jsi mu nařídit, aby od tebe odešel?

– To jsem mu taky poručila.

– A co on?

„Řekl mi, že v nich z dálky vypadám ještě lépe.”

Dotaz zpovědníka

Během zpovědi:

– Piješ? – ptá se kněz.

– A máš něco? – odpovídá hříšník.

Je to hřích?

Stařík přijde ke zpovědi a říká:

– Otče, během války jsem schoval muže v suterénu.

– To přece není nic špatného.

– No, ale platil mi za to 500 korun denně.

– To nic není, vždyť jsi riskoval život!

Stařík po rozhřešení spokojeně odchází, ale za chvíli se vrátí a říká:

„Asi bych mu měl říct, že už válka skončila?“

Audience u papeže

K papeži vejde sekretář a říká:

– Vaše svatosti! V čekárně sedí starý Žid. Ale opravdu starý. Čekal dva týdny, odmítl odejít, požádal o audienci.

– Dobře, ať vstoupí.

Vstoupí takový velmi, velmi starý Žid, takový archetypální.

Papež se ptá:

– Jak vám mohu pomoci?

Žid vytáhne složený kousek papíru z kabátu. Rozloží jej a na něm reprodukce „Poslední večeře“.

Ukazuje obraz papeži a ptá se:

– To jsou vaši lidé?

Papež hrdě odpovídá:

– Naši! Proč se ptáš?

– Neuhradili účet.

Co by bylo jinak

Kdyby Adam a Eva byli Číňané, byli bychom ještě teď v ráji.

Snědli by hada a na ovoce by se vykašlali.

Zádušní mše?

Farář se ptá farnice:

– Proč jsi nedala odsloužit mši svatou za svého zesnulého manžela? To nemluvím o gregoriánkách, ale přece aspoň jednu mši?

– Proč? Logicky jsem to promyslela. Pokud je v nebi, tak to nepotřebuje. Jestli je v pekle, tak mu to nepomůže. A pokud je v očistci…, znám ho moc dobře, … to vydrží.

Sliby – chyby

Vběhne Francek do kostela a hned jak potká kněze, tak na něj vybafne.

– Je v pořádku, když jedna osoba využívá chyby jiné?

– Samozřejmě že ne!

– V tom případě – říká mladý muž – byl bych rád, kdybyste mi vrátil tu tisícovku, kterou jsem zaplatil v červenci za svatbu!

Z Betléma

Ozvalo se zaklepání na dveře. Žena otevře dveře, za nimi stojí muž a zeptá se:

– Mohu s vámi mluvit o Ježíši?

Maria:

– Co zas provedl?

Třikrát u holiče

Buddhistický mnich jde do holičství. Po skončení služby se zeptá, kolik má zaplatit.

– Pro muže plného moudrosti a respektu – na náklady společnosti – odpovídá kadeřník.

Následujícího dne leží na prahu 12 drahokamů.

Katolický kněz si vybral pro účes stejného holiče. Také se ptá, kolik by měl zaplatit.

– Pro muže plného víry a lásky – zdarma – odpovídá kadeřník.

Následujícího dne je na prahu provozovny 12 růží.

Rabín také šel k tomuto holiči. Také on žádá o cenu.

– Pro muže, který žije tak blízko Bohu – zdarma – odpovídá holič.

Následujícího dne stojí na prahu kadeřnictví 12 rabínů.

Vtipy z časopisu Šalamounky 2/2020

Zjevení v České republice

Když se zjeví Panna Maria někomu v Čechách, všichni se ptají – jak je to možné?

Když se zjeví na Moravě, všichni se ptají – co po nás chtěla?

Na pohřbu

Žili-byli dva bratři – a oba to byli pěkní lumpové. Byli bohatí, a peníze jim umožnily skrývat před lidmi svou pravou tvář. Oba chodili do stejného kostela a tvářili se jako vzorní křesťané.

Místní farář šel do penze a na jeho místo nastoupil nový. Ten oba bratry brzo prokoukl. Uměl dobře mluvit a kostel jen vzkvétal, takže farář pomýšlel na stavbu většího stánku Páně.

Jeden z bratrů náhle zemřel. Druhý vyhledal faráře a nabídl mu, že doplní finance potřebné k dokončení kostela. Měl jenom jednu podmínku: „Při pohřbu musíte prohlásit, že bratr byl světec.“ Farář mu to slíbil a inkasoval šek.

Příští den na pohřbu si farář nebral servítky: „Byl to špatný člověk. Podváděl svou ženu a tyranizoval celou rodinu. V našem městě snad není člověk, kterého by neokradl.“ V tomto duchu pokračoval a řeč ukončil slovy: „Ovšem ve srovnání se svým bratrem to byl učiněný světec.“

U varhan se hraje

Farář čte kázání. Zezadu se k němu přimotá kostelník a šeptá mu: „Otče, na chóru hrají poker.“ A kněz mu šeptem odpoví: „Díky, ale nejdřív musím dokončit to kázání.“

Jak to bylo

Povídá vdova panu faráři:

„Hlavní, co mě utěšuje, je to, že manžel moc netrpěl.“

„Já vím, vždyť si vás vzal teprve před měsícem…“

Jak kázali medvědovi

Katolický kněz, pastor a rabín se rozhodli vyzkoušet, kdo z nich je nejlepším duchovním. Domluvili se, že každý z nich vyrazí do pustiny, najde medvěda a obrátí jej na svou víru. Po návratu se setkali a vyměňovali si zkušenosti, jak kdo pochodil.

Katolický kněz začal:

– Když jsem našel medvěda, přečetl jsem mu katechismus a pokropil jej svěcenou vodou. Příští týden půjde na první svaté přijímání.

Pastor:

– Potkal jsem medvěda u potoka. Začal jsem mu hlásat evangelium a medvěd byl tak uchvácený, že se hned nechal pokřtít.

Oba se podívali na rabína, kterého na schůzku přivezli na nemocničním lůžku ofačovaného a v sádře.

Rabín k nim trpce vzhlédl a zašeptal:

– Když se nad tím teď v klidu zamyslím, tak jsem asi neměl začínat obřízkou.“

Snadné počty

Kolik je v Africe kuchařek?

Šest, protože tam, kde jich vaří šest, není co jíst.

A pozdravil jsi?

Péťa byl už dost velký, aby mohl dojít na faru a něco donést místnímu knězi. Maminka mu vysvětlila, jak se chovat a zdravit:

– Jakmile kněz otevře dveře, tak řekni – Chvála Kristu.

Po návratu syna se matka hned ptá:

– Udělal jsi všechno, jak jsem ti řekla?

– Ne, kněz nebyl doma. Otevřela mi hospodyně, tak jsem jí pozdravil: – Zdrávas Maria, milosti plná.

Kostel není trezor

Jeden z pařížských kněží se rozhodl použít starobylý a bytelný svatostánek k ukládání dokumentů a peněz místo trezoru. Aby se pojistil, umístil nad svatostánek kartičku s nápisem: Dominus est loco (Zde je Pán). Jednoho krásného a slunečného rána však našel svatostánek prázdný a u něj nový lístek s nápisem: Resurrexit, ne est hic. (Zmrtvýchvstal, není zde).

Tichá pošta

Sultán se nakloní k manželce, která je mu nejblíže, a něžně ji zašeptá do ucha:

– Jsi slunce mého života. Miluji tě. Pošli to dál.

První návštěva

Mladým manželům se narodilo miminko.

Přijde je navštívit sousedka.

– To je ale sladký drobeček. Jakpak mu říkáte?

– Ve dne nebo v noci?

Vše je dílo Boží

Sňatek jest dílem nebeským. To ovšem i hromy, blesky a krupobití…

Vtipy z časopisu Šalamounky 1/2020

Tak, tahle ne

Kazatel burácí: „A já vás varuji, bratři a sestry, před cigaretou! Po první cigaretě nevyhnutelně následuje první sklenka alkoholu a po alkoholu následuje první hřích se ženou …“ Jeden mladý posluchač jej přeruší a ptá se: „Kde se dá prosím koupit tato báječná cigareta?“

Jak se zachovat?

Setkají se katolík, muslim a Žid

u lékaře. Všichni se od něj dozvědí diagnózu s prognózou, že mají před sebou už jen jeden rok života. Co udělá katolík? Jde na pouť do Lurd. Co udělá muslim? Putuje do Mekky. A Žid? Ten změní doktora.

Srovnání

Proč byl Ježíš typickým studentem? Žil s matkou až do 30 let, měl dlouhé vlasy, a když začal pracovat, tak to byl zázrak.

Nevinný dotaz

„Modlíte se pěkně každý večer před spaním?“ Ptá se kněz malého Tobiáše.

„Ne, máma to dělá za mě!”

„Jak to? A co se za tebe modlí?”

„Díkybohu, že jsi už konečně v posteli!”

Po vesnickém honu

Ptá se farář lesního správce na výsledky honu.  „Slyšel jsem, že tam byl včera také náš nový kaplan. Trefil něco?” „Vaše velebnosti, hezky si zastřílel, ale Bůh byl tentokrát na straně zajíců.“

Jaký byl farářův den?

Dva duchovní se baví o své práci: „Člověče, dnes jsem měl těžký den: 2 pohřby, 2 kremace a ještě jedno kompostování!“ „Proč kompostování?“ „No, to víš,  zelení také stárnou!”

Nešťastlivec

Každý víkend se Dušan modlí k Bohu: „Prosím, nechej mě vyhrát v loterii.“ To se děje už roky. K desátému výročí padne na kolena: „Drahý Bože, dej mi šanci vyhrát v loterii.“ Najednou je místnost ozáří jasné světlo a uslyší hlas shora: „Dušane, Dušane, dej mi šanci,  … a kup si už konečně los!

Jak se neoblékat

Nápis na vstupu do katedrály: „Dómský farář vítá všechny turisty. Chtěl by však zdůraznit, že v kostele není žádná možnost ke koupání. Proto je zcela zbytečné vstupovat do katedrály v plážovém oblečení.“

Na rybách

Sedí rybář okolo roku 10 n. l. ve člunu na Genezaretském jezeře

a rozčiluje se: „Mě je úplně jedno, kdo je tvým otcem, ale když tady lovím ryby, tak mi nebudeš chodit po vodě!“

Postní doba

Kněz se ptá dětí na nedělní škole: „… a kdo z vás se chová podle postních pravidel?“ Malý Evžen se okamžitě přihlásí. Duchovní je nadšený a chce vědět, jak se  nich doma postí. „Od Popeleční středy jsem našemu psovi nedal žádnou klobásku.“

Po fotbale

Muž oblečený v černém dresu klepe na nebeskou bránu. Svatý Petr mu otevře a ptá se: „Byl jsi někdy nespravedlivý?“ „Já jsem byl fotbalovým rozhodčím,“ odpovídá muž. „Jednou při hře mezi Itálií a Anglií jsem udělil Itálii trestnou penaltu. To bylo špatně.”– „Kdy se to stalo?

„Asi před 30 vteřinami!”

Zaslíbená země

„Jonáši, jak si představuješ zemi, v níž teče mléko a med,“ ptá se katecheta v náboženství. „Lepkavou,“ odpověděl Jonáš.

Roční předplatné křížovkářského časopisu Šalamounky vyjde na stovku

Šalamounky – křesťanský křížovkářský magazín vychází 4 ročně. Nulté číslo Šalamounek vyšlo v roce 2002. Na obsahu se podílí 3 tvůrci. Autorem křížovek je Pavel Šoba z Brna, Biblický kvíz připravuje Libor Rösner z Krnova a vše ostatní jako vydavatel zajišťuje Pavel Siuda. Časopis vytváříme pro všechny, kdo mají rádi luštění a ve stáncích s časopisy jim takový typ křížovkářského periodika chyběl.

Šalamounky mají 24 stran sešitového formátu A5 a jsou tištěné na papíře, na kterém se dobře luští tužkou i propiskou V každé vydání jsou klasické tzv. švédské křížovky s tajenkami na různá témata vycházející z křesťanské tradice, biblických citátů a dalších duchovních myšlenek. V Šalamounkách najdete také slovní i číselné osmisměrky, Biblický kvíz, stránku pro děti a stránku vtipů.

Roční předplatné časopisu (4 vydání v ceně 25 Kč včetně poštovného) stojí 100 Kč.

V případě hromadných objednávek poskytujeme předplatitelům slevu:

Od 5 ks……….cena časopisu jen 20,- Kč/ks……….roční předplatné 400,- Kč (při objednávce 5 ks)

Od 25 ks……..cena časopisu jen 15,- Kč/ks……….roční předplatné 1500,- Kč (při objednávce 25 ks)

Reklama

Máte o předplatné zájem?

Napište nám na e-mail: salamounky@seznam.cz nebo volejte na číslo: 731 625 614. Více o Šalamounkách na http://salamounky.webnode.cz/

Humorný obrázek od Monica Rodriguez auf Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap