Fotoevangelium

Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v nebeském království největší?“ Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: „Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá.“

Evangelium – Mt 18,1-5

Foto: Pixabay.com

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap