Fotoevangelium

„Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání…“

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třebas i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký.“

Evangelium – Mt 5,17-19

Bild von moritz320 auf Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap