Fotoevangelium

Klekl před ním a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“

Když Ježíš sestoupil s hory, šly za ním velké zástupy. Tu přišel jeden malomocný, klekl před ním a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čistý.“ A hned byl od svého malomocenství očištěn. Ježíš mu pak řekl: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“

Evangelium – Mt 8,1-4

Bild von Cristian Vazquez auf Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap