Cesta je cíl

Modlitba za nemocné k Panně Marii – Matce Ustavičné Pomoci

Zprávy o nemocných, kteří denně bojují o život, se na nás valí ze všech stran. Roste počet hospitalizovaných, roste počet zemřelých. Neumíme pomoci a přitom bychom tolik chtěli. Zvláště tehdy, když nemoc zasáhne naše blízké. Tato mariánská modlitba z webu karmelitána P. Vojtěcha Kodeta, O. Carm, v sobě skrývá touhu po uzdravení, ale také odevzdání nemocného do Božích rukou.

Modlitba za nemocného

Matko Ustavičné Pomoci, Tvůj Boží Syn, kterého držíš na rukou, Ti neodmítne žádnou prosbu. Doporuč mu tedy nemocného, za kterého teď prosím na kolenou před Tvým obrazem. Matko, řekni jen slovo svému Synu, a nemocný se uzdraví. Prosím Tě, neodmítej mou žádost. Nemocní mají přece mimořádný nárok na Tvůj něžný soucit. Proto popros svého Syna, aby vrátil zdraví našemu velmi drahému nemocnému. Matko, přijmi mou úpěnlivou prosbu!

Reklama

Ale když bude Boží vůle jiná, prosím Tě, nejsvětější Matko, vypros nemocnému dokonalou odevzdanost do svaté Boží vůle. Posilňuj jej v bolestech, vlij mu do duše trpělivost a důvěru v Boha. Ať nepodlehne malomyslnosti a zoufalství. Stůj při něm zejména tehdy, když se bude ubírat z tohoto světa do věčnosti.

Ukaž, že jsi naší Matkou a nedopusť, aby moje prosby byly marné. Ukaž i nyní, že jsi Matkou Ustavičné Pomoci a zastaň se ubohého nemocného. Ty můžeš pomoci, protože jsi Panna mocná. Chceš pomoci, protože jsi Panna dobrotivá. Musíš pomoci, protože jsi Panna věrná. A ty pomůžeš, protože jsi Matka milosrdná. Amen.

Zdroj: www.vojtechkodet.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap