Na cestu

Na opravu kostela zničeného tornádem věnuje olomoucké arcibiskupství dřevo ze svých lesů

Do obnovy jihomoravských obcí zničených v závěru června řáděním tornáda se svým darem zapojí také olomoucké arcibiskupství. Již před několika dny na tento účel vyhlásilo sbírku, nyní navíc zdarma nabízí dřevo na novou střechu kostela v Moravské Nové Vsi.

Na poskytnutí daru z církevních lesů, které na Jesenicku, v okolí Mohelnice, Kroměříže, Svatého Hostýna a Velehradu spravuje společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL), se arcibiskupství dohodlo s P. Mariánem Kalinou, který je v Moravské Nové Vsi farářem. Dar stvrdil také olomoucký arcibiskup Jan Graubner s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, pod jehož diecézi farnost i další místa postižená tornádem spadají.

Modlitba za oběti, sbírka v kostelích a dřevo z arcibiskupského lesa

Snaha pomoci zničeným obcím je podle arcibiskupa Graubnera důležitá a přirozená. „Na všechny, které tato pohroma zasáhla, už od počátku myslíme v modlitbách, mnozí lidé přispěli do sbírky Diecézní charity Brno, při nedělní sbírce v kostelích naší arcidiecéze nebo při jiných příležitostech a pomáhají také jako dobrovolníci. Svou solidaritu s lidmi postiženými přírodní katastrofou ale jako arcidiecéze chceme projevit ještě jinak, a protože vlastníme a spravujeme lesní pozemky, věnujeme z nich dříví na opravu zničeného farního kostela,“ říká arcibiskup Graubner a dodává: „Solidarita s těmi, kdo prožívají trápení nebo se ocitli v nouzi, má být přirozenou součástí života nejen křesťanů, ale všech lidí dobré vůle.“

„Velice si této nabídky vážíme a jsme za ni vděční. Za všechny dobrodince, kteří farnosti i jednotlivým lidem zde v Moravské Nové Vsi pomáhají, se také pravidelně modlíme,“ zdůrazňuje farář P. Kalina. Zároveň upozorňuje, že samotná obnova střechy je běh na dlouhou trať. „Nyní nás čeká série jednání se všemi dotčenými úřady a orgány, jen ta zabere určitě půl roku. Teprve pak budeme mít jasno o tom, kolik a jakého dřeva bude zapotřebí,“ dodává.

Reklama

„Předběžně plánujeme využít pro tento účel dříví ze smrkových porostů v Jeseníkách, kde aktuálně dobíhá kalamitní těžba po přemnožení kůrovce. Konkrétní objem dříví a jednotlivé míry potřebné pro stavbu střechy vyplynou až z projektové dokumentace, podle které se budeme řídit,“ popisuje jednatel ALSOL Arnošt Buček a doplňuje: „Část poskytnutého dříví zpracujeme na stavební materiál v rámci našeho nově zprovozněného pilařského provozu ve Vápenné, což významně zefektivní a urychlí celý proces.“

Arcibiskupství se přitom do pomoci zasaženým obcím zapojilo již v neděli 4. července. Podle rozhodnutí arcibiskupa Graubnera je totiž sbírka, která se toho dne uskutečnila při bohoslužbách ve všech kostelích arcidiecéze, určena právě na pomoc lidem v postižené oblasti. Její výnos bude sečten v následujících dnech.

Foto: Radek Hanskut/Spolek Člověk a Víra

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap