Poutní místa

Národní svatováclavská pouť 2020 ve Staré Boleslavi

Stará Boleslav se připravuje na Národní svatováclavskou pouť 2020. Na místo mučednické smrti národního patrona sv. Václava zamíří poutnici již v neděli 27. září, mezi nimi bude také skupina z Bohuslavic u Hlučína. Hlavní poutní den bude v pondělí 28. září. Na Mariánském náměstí začíná mše svatá za účasti biskupů Čech a Moravy v 10.00 hodin.

Hlavním celebrantem mše svaté bude prefekt Kongregace pro biskupy celebrant J. Em. Marc kardinál Ouellet. Kázat bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Ještě před začátkem bohoslužby bude kardinálu Dominiku Dukovi předáno čestné občanství města Stará Boleslav.

Relikvie patrona České republiky bude přivezena z Prahy v neděli 27. září. Přivítána bude před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie v 19.50 hodin. Po modlitbě za vlast bude uložena v kostele sv. Klimenta, kde v pondělí 28. září 2020 proběhne její výstav.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice bude prostor na Mariánském náměstí uzpůsoben tak, aby byl dodržen maximální povolený počet účastníků. K dispozici bude dezinfekce. Opatření se však mohou s ohledem na epidemiologickou situaci v České republice změnit a zpřísnit.

Národní svatováclavská pouť svým prvním ročníkem v roce 2003 navázala na staleté tradice velkých staroboleslavských poutí a je symbolem návratu ke kořenům křesťanství, které  od 9. století vystřídalo původní víru Slovanů na našem území  a které pak po celá staletí formovalo národní svébytnost a kulturu českého národa. Pouť je každoroční oslavou mučednické smrti hlavního patrona Českého národa sv. Václava. 

Hlavní bohoslužba se koná na Mariánském náměstí za účasti českých a moravských biskupů, ústavních činitelů a několika tisíc poutníků. Roku 2009 se národní pouti zúčastnil v rámci své návštěvy České republiky papež Benedikt XVI., který navštívil v doprovodu členů kapituly a místní samosprávy baziliku sv.Václava a následně sloužil poutní bohoslužbu na Proboštské louce pro 50 000 poutníků z celé střední Evropy.

Ve svém projevu připomenul i výročí Svatováclavského milénia, které se v tomto místě odehrávalo 28.září 1929.Vedle svého duchovního a liturgického rozměru, vás účast na pouti obohatí i po kulturní stránce. Pro poutníky je každoročně připraven bohatý doprovodný hudební i kulturní program včetně jarmarku, který zaujme jak velké tak malé návštěvníky města.

Program Národní svatováclavské pouti

Neděle 27. 9. 2020

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

9.00 Mše svatá poutníků z Bohuslavic u Hlučína
celebruje P. Vojtěch Janšta

15.30 Řeckokatolická poutní liturgie ke cti svatého Václava
hlavní celebrant Mons. Dr. Milan Hanuš, generální vikář Apoštolského exarchátu

19.50 Přivítání relikvie svatého Václava a modlitba za vlast před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie

20.00 Svatováclavský koncert a nešpory

Pondělí 28. 9. 2020

Mariánské náměstí

10.00 HLAVÍ POUTÍ MŠE SVATÁ
hlavní celebrant J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy
kazatel: J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

7.00 Modlitba Anděl Páně a ranní chvály

7.30 Mše svatá

8.30 Mše svatá

14.00 Modlitba za národ u Palladia země české

15.30 Koncert pro poutníky, Komorní sbor Canticorum iubilo

18.00 Večerní mše svatá

Kostel svatého Klimenta

8.00–9.30 Výstav relikvie svatého Václava

13.00–17.00 Výstav relikvie svatého Václava

17.00 Rozloučení s relikvií svatého Václava

Reklama

Kulturní program v pondělí 28. září 2020 (Mariánské náměstí)

13.00   Velký dechový orchestr Mělník
14.30   Liduščino divadlo
16.00   Kantoři
17.15    FF Band
18.15    Předávání Svatováclavské plakety
18.30   Petra Janů s kapelou

Foto: Betty Horníková/Člověk a Víra

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap