Fotoevangelium

Nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas

Když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: „Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran, srovnají tě se zemí, (vyhladí) tvé děti a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň.“

Evangelium – Lk 19,41-44

Fotka od krafttiere z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap