Kláštery

Novou abatyši česko-německé komunity benediktinek čeká v Mnichově slavná benedikce

Na příštích dvanáct se představenou česko-německého opatství benediktinek opatství Venio se při lednové volbě stala Sr. Francesca Šimuniová. V sobotu 13. února ji v bavorském Mnichově čeká benedikce a uvedení do role abatyše. Slavnostní požehnání řeholnici, která pochází z Brandýsa nad Labem, udělí mnichovský arcibiskup kardinál Reinhard Marx.

Obřad začíná v 10.00 hodin a bude vzhledem k opatřením probíhat jen v úzkém kruhu komunity sester v jejich konventní kapli. Sestra Francesca Šimuniová přebírá službu abatyše od sestry Carmen Tatschmurat, která vedla komunitu od roku 2010 jako převorka a od 2013 jako první abatyše opatství benediktinek Venio v Mnichově a Praze.

17 let při organizování akcí smíření mezi Němci a českými obětmi holokaustu

Sr. Francesca Šimuniová, občanským jménem Stanislava, se narodila 4. března 1973 v Brandýse nad Labem. Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově a následně pracovala se seniory a lidmi s postižením. Od roku 2003 až do loňska vedla českou pobočku „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Akce smíření a mírové služby)“, která organizuje dobrovolnickou službu a programy setkávání. Zprostředkovávala zejména dobrovolnou činnost mladých lidí z Německa v českých organizacích pro přeživší holokaustu a totálního nasazení.

V roce 2008 sr. Francesca vstoupila do benediktinské komunity Venio. Noviciát absolvovala v Mnichově. Rok před složením časných slibů (10. 12. 2011) se přestěhovala do pražské komunity na Bílé Hoře. Doživotní neboli věčné sliby složila v roce 2014. Řeholní jméno si zvolila podle svaté Františky Římské. Sr. Francesca dosud žila ve společenství na Bílé Hoře v Praze, kde rozvíjela celou řadu ekumenických aktivit, zvláště v souvislosti s nedávným 400. výročím bitvy na Bílé hoře.

Působiště nové abatyše původem z Čech: Mnichov a Praha

Absolvovala psychoterapeutický výcvik a v roce 2019 také kurz zaměřený na leadership na benediktinské univerzitě Sant’Anselmo v Římě. Komunita ji 2. ledna 2021 zvolila abatyší Opatství Venio se sídlem v Mnichově a Praze. Hlavním sídlem sestry Francescy  bude Mnichov, pravidelná přítomnost v Praze bude ovšem také součástí její služby.

„Těšíme se, že se obě části našeho opatství ještě intenzivněji propojí. Doufáme, že ‚Jednota není uniformita, ale symfonie hlasů lásky,‘ jak říká papež František. Tuto symfonii chceme hrát s vámi všemi společně,“ uvedly sestry benediktinky k této významné události. Vzhledem k omezením, která platí z důvodu nouzového stavu, není možné na tuto slavnost do Německa nikoho pozvat. Sestry požádaly o modlitbu za novou abatyši a místo věcných darů pro sestru Francesku prosí o podporu ekumenických aktivit na Bílé Hoře.

Komunita Venio vzešla z modlitebního společenství mladých žen kolem M. Agnes Johannes (1900-1993), jež bylo spojeno s liturgickým hnutím. Zakladatelka společenství, inspirovaná benediktinskou chórovou modlitbou a klášterním denním rytmem, kolem sebe shromáždila skupinu mladých Mnichovanek ke společné modlitbě breviáře. V roce 1927 uznal tehdejší arcibiskup Mnichova a Freisingu, kardinál Michael von Faulhaber, toto společenství jako vita communis a v roce 1957 se stalo součástí Bavorské benediktinské kongregace.

V roce 1992 následovalo jeho uznání jako „řádového institutu biskupského práva“ a přijetí do benediktinské konfederace. V roce 2007 zřídila komunita své druhé sídlo na Bílé Hoře v Praze. Název Venio (přicházím) odkazuje na osmý verš žalmu číslo 40: „Hle, přicházím Pane splnit Tvou vůli“ a znamená pro sestry dvojí pohyb: zaměření na Boha a pozornost vůči světu, žít jako řeholnice uprostřed lidí ve světě. Sestry tak spojují klášterní život s prací v běžných povoláních.

Reklama

Abatyší a benediktinkou byla i sv. Hildegarda z Bingenu

Benediktinky z opatství Venio patří do velké řeholní rodiny, která vychází z regule zakladatele evropského mnišství sv. Benedikta z Nursie. Benediktinskou abatyší byla v 11. století také sv. Hildegarda z Bingenu, která založila klášter na Rupertsbergu u Bingenu. Z jejich znalostí lidového léčitelství a bylinkářství čerpají lidé dodnes. Tato křesťanská mystička však nebyla jen autorkou celé řady receptů, ale také přírodovědkyní, lékařkou, hudební skladatelkou a spisovatelskou. S jejím dílem jsou spojené počátky svébytného proudu německé středověké mystiky, tzv. Frauenmystik.

Zdroj: www.cirkev.cz, www.benediktinky.cz a wikipedia.org.

Foto: Martina Řehořová/Člověk a Víra

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap