Kláštery

Broumovský klášter připravil na neděli 14. února živou online prohlídku klášterní knihovny

Zavřené památky hledají možnosti, jak kulturní hodnoty nabídnout lidem, kteří musí zůstat doma. Broumovský klášter přišel s inovací, která umožní z jakékoliv vzdálenosti, blíže poznat klášterní knihovnu. Tento barokní skvost se virtuálně otevře v neděli 14. února při první živé online prohlídce. Zájemci ji mohou sledovat z pohodlí svých domovů na svém počítači, v mobilu nebo v tabletu. Prohlídka začíná v 15.30 hodin. Online vstupné je jen 80 korun.

„Knihovnou bude provázet průvodce Jakub Gruss spolu s archivářkou Evou Vodochodskou. Zaměří se na klášterní knihovnu, která uchovává 17 tisíc svazků knih. Zájemci se dozví řadu zajímavých informací z historie i současnosti, na které při běžných prohlídkách není dostatečný prostor,“ uvedla Kateřina Ostradenská z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Diváci si tak díky kameře detailně prohlédnou nástropní fresky, podívají se na ochoz knihovny a prolistují i nejvzácnější poklady z knihovního fondu. Součástí prohlídky bude také krátký předtočený úvod o historii kláštera a jeho založení benediktinským řádem.

„Prohlídkový okruh je od prosince uzavřen. S návštěvníky kláštera ale nechceme ztratit kontakt, proto jsme se rozhodli vyzkoušet jinou formu prohlídek. Po technické stránce půjde o celkem náročné natáčení, do kterého se zapojí širší tým – věříme však, že se vše vydaří a že budeme v sérii online prohlídek pokračovat i v dalších prostorách kláštera,“ uvedl Aleš Freiwald z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Reklama

Vstupné na prohlídku je 80 Kč, k zakoupení je na https://goout.net/cs/klaster-broumov-knihovna/szuabfr/. Po zaplacení vstupného zájemci obdrží odkaz ke sledování prohlídky. K dispozici bude také platforma www.sli.do, na které budou moci zájemci klást průvodcům své dotazy, jež budou na konci prohlídky zodpovězeny.

Více informací na https://www.klasterbroumov.cz/

Foto: Jaroslav Winter/Klášter Broumov

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap