Kláštery Poutní místa

Velehrad připomene tři výročí: „Akci K“, návštěvu Jana Pavla II. a úmrtí kardinála Špidlíka

V sobotu 3. října budou na Velehradě připomenuty tři výroční události letošního roku – 70 let od „Akce K“ – kláštery, 30 let od návštěvy sv. Jana Pavla II. a 10 let od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka, SJ. V poutním areálu bude požehnána pamětní deska k připomínce likvidace zdejší řeholní komunity v rámci zmíněné „Akce K“ – kláštery, k níž došlo 13. dubna 1950.

Setkání v poutním areálu na Velehradě bude v sobotu 3. října zahájeno ve 14.00 mší svatou, kterou ve velehradské bazilice bude celebrovat papežský nuncius Charles D. Balvo. Následovat bude modlitba u sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka, SJ. Po promluvě historika Jaroslava Šebka se účastníci odeberou na Stojanovo nádvoří, kde bude požehnána pamětní deska „Akce K“ vytvořená velehradským sochařem Otmarem Olivou.

Umělecké dílo připomíná snahu komunistické vlády o omezení činnosti církví v tehdejším Československu. Cílem diktaturní moci bylo zbavit řeholníky svéprávnosti, označit je za nepřátele socialismu, tedy státu, a zničit nejviditelnější projevy komunitního křesťanství, jimiž byly kláštery. Během „Akce K“ bylo v roce 1950 uzavřeno velehradské jezuitského gymnázium.

Reklama

Někteří stále žijící pamětníci této události patří mezi iniciátory instalace esteticky originální desky. Ta mohla být vytvořena díky veřejné finanční sbírce. Na umělecký artefakt přispěli jednotlivci, instituce i místní a regionální samosprávy. Pamětní deska je zavěšena na zdi dnešního internátu církevního gymnázia na Stojanově nádvoří naproti velehradské bazilice. Autorem díla je velehradský sochař Otmar Oliva.

Po slavnostním odhalení desky bude u tzv. papežského kříže následovat krátké připomenutí 30. výročí první návštěvy papeže sv. Jana Pavla II. v Československu. Kulturním doplňkem pamětního dne bude od 16.30 koncert souboru Musica Animata, který proběhne ve velehradské bazilice. Slavnostní víkend završí v neděli 4. října kytarový koncert virtuosa Štěpána Raka „Domov můj“, který se od 17.00 uskuteční v barokním Zimním sálu v budově Stojanova gymnázia.

Autor: Petr Slinták, www.ado.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap