Poutní místa

Svatý Jan Nepomucký byl umučen před 630 lety. Město Nepomuk čekají oslavy

Město Nepomuk čekají v březnu významné akce a výroční pouť. Připomene si totiž výročí 630 let od umučení celosvětově nejznámějšího českého světce, jednoho z hlavních patronů České republiky, hlavního patrona domu Habsburků, patrona kněžích, zpovědníků, vodních řemesel, velkého filantropa a místního rodáka sv. Jana Nepomuckého. Do Nepomuku navíc dorazí významná habsburská relikvie bl. Karla I. Rakouského. Do oslav se zapojí také Matice svatého Jana Nepomuckého, Římskokatolická farnost Arciděkanství Nepomuk a spolek SVATÁ LUDMILA s projektem Naši světci, který představuje důležité postavy svatých v historických souvislostech.

Jeden z nejlepších právníků své doby, který vždy stál na straně pravdy, spravedlnosti a církve, zemřel po silném týrání shozením z Karlova mostu do Vltavy v Praze 20. března 1393. Dny připomínající legendárního světce a významnou duchovní a historickou postavu začnou 17. a potrvají do 19. března 2023. Chybět nebude odborná přednáška, hudební koncert ani vrchol oslav – mše svatá v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého. „Svatý Jan Nepomucký je v katolických zemích jedním z nejvíce znázorňovaných fenoménů hned za Ježíšem Kristem a Pannou Marií. Je známo, že na světě má přes 66 tisíc soch a farnosti i svatojánské spolky jemu zasvěcené lze stěží spočítat. Je to taková zvláštnost, přesto, že byl těžce mučen, mlčel a neprozradil nic, včetně zpovědního tajemství. Lidé k němu chovali velkou zbožnost už před tím, než se stal svatým. Stavěli mu kostely a oltáře. Tato úcta především pramenila z jeho pevné cesty stát vždy na straně spravedlnosti, pravdy a církve,“ říká Václav Česák, předseda Matice sv. Jana Nepomuckého.

Spolek svatá Ludmila chce svojí činností v projektu Naši Světci prostřednictvím významných výročí připomínat důležité historické osobnosti a světce, kteří mají i dnes co říct. Odkaz sv. Jana Nepomuckého podle nás přesahuje i dnešní nelehkou dobu. Zveme proto všechny, aby se poutě účastnili, nebo navštívili místa spojená s tímto patronem po celé České republice,“ říká Martin Hrdlička, předseda spolku SVATÁ LUDMILA, z. s. V České republice se nachází desítky poutních míst spojených se sv. Janem Nepomuckým.

Vrchol jarní pouti v Nepomuku – uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského

Oslavy začnou v pátek 17. března přednáškou ThLic. Miroslava Herolda SI, který seznámí zájemce, s deseti osobnostmi barokní doby (pozn. v baroku blahořečen) a jejich pohledem na sv. Jana Nepomuckého i s tím, jak změnil jejich život. V sobotu 18. března čeká na milovníky dobové hudby koncert gotické duchovní hudby v podání prof. Tomáše Hály a studentů Pražské konzervatoře, kde návštěvníci uslyší původní dobové nástroje. Oslavy vyvrcholí v neděli 19. března v 11 hodin mší svatou v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku (pozn. postaven na místě rodného domu světce), při které uloží kněží za přítomnosti PhDr. Milana Nováka (představeného Modlitební ligy císaře Karla I. Rakouského za mír mezi národy v českých zemích a osobního pobočníka arcivévody Karla Habsburského) relikvii bl. Karla I. Rakouského. Právě Habsburkové v čele s císařem Karlem VI. Se zasloužili o započetí kanonizačního procesu tohoto mučedníka, který vyvrcholil v roce 1721 jeho blahořečením a posléze v roce 1729 jeho svatořečením.

Vybrané významné akce související s výročím 630 od umučení sv. Jana Nepomuckého

  • 17.3. 2023 18.00 – přednáška P. ThLic. Miroslava Herolda SI – hudební sál Arciděkanství Nepomuk
    Název: Sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů

  • 18.3. 2023 18.00 hod – hudební sál Arciděkanství Nepomuk – koncert “ Gotická duchovní hudba doby Johánka z Pomuku“

Program:
Středověké mariánské antifony a moteta, duchovní skladby včetně „mariánských „kompozic a antifon od největšího skladatele pozdního středověku své generace, který působil na
významných evropských dvorech – Guillauma Dufaye.

Reklama
  • 19.3. 2023 11.00 hod poutní mše svatá – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého Nepomuk – celebruje P. ThLic. Miroslav Herold SI.

Slavnostní uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského, procesí vyjde v 10.45 hod z Přesanického náměstí.

Oslavy budou pokračovat vybranými akcemi také po celý rok. Podrobný program najdete na www.nepomuk.cz, www.msjn.cz, www.svatynepomuk.cz, www.svataludmila.cz.

Fotka od Walti Göhner z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap