Poutní místa

V Compostele začal Jubilejní rok svatého Jakuba. Svatá brána bude na přání papeže otevřena i v roce 2022

Poutní místo Santiago de Compostela se těší na poutníky, kteří k hrobu sv. Jakuba staršího připutují v tomto i následujícím roce. Úderem prvních minut roku 2021 začal Jubilejní svatojakubský rok. Tradice vyhlašování Svatého roku sahá v Compostele až do 12. století. Privilegia odpustků pro poutníky, kteří do gotické katedrály připutují ve Svatém roce, udělil roku 1122 papež Kalikst II. V roce 1179 je bulou „Regis aeterni“ na věky potvrdil i papež Alexandr III. Poutní místo ožívá zástupy poutníků vždy, když památka sv. Jakuba 25. července připadne na neděli.

Svatá brána zůstane otevřena o rok déle než se plánovalo

Svatou bránu, kudy budou poutníci do chrámu přicházet, otevřel při slavnostním ceremoniálu již poslední den roku 2020 arcibiskup Santiaga monsignor Julián Barrio. Na bronzové dveře zaklepal podle tradice kovaným kladívkem a byl prvním, kdo jimi do katedrály vstoupil. Do chrámu přes „Svatou bránu“ budou poutníci přicházet déle, než bylo obvykle při podobných jubilejních letech za posledních 900 let. Z rozhodnutí papeže Františka se Svatý rok prodlouží na 24 měsíců. Poutníkům tuto novinku zvěstoval po otevření Svaté brány papežský vyslanec Bernardito Auza. Svatý otec milosti vázané Apoštolskou penitenciárií na Svatý rok mimořádně prodloužil s ohledem na okolnosti způsobené světovou pandemii nemoci Covid-19.

Poselství papeže Františka k jubilejnímu roku sv. Jakuba

Papež František zaslal do Santiaga u příležitosti zahájeného Svatého roku poselství místnímu arcibiskupovi a poutníkům, kteří se vydají na cestu. „Když se vydáváme po apoštolových stopách, opouštíme sami sebe a ony jistoty, k nimž se přimykáme. Máme však na mysli jasnou metu, nebloudíme bezcílně v sebestředném kruhu. Volá nás Pánův hlas, který jako poutníci přijímáme v postoji očekávání a hledání. Vydáváme se na tuto cestu, abychom potkali Boha, druhé i sami sebe”, píše papež František.

Kontemplovat Ježíše, obejmout sv. Jakuba a přijmout eucharistii

V závěru poselství do Compostelly popisuje papež poutníka jako člověka, který je schopen svěřit se do Božích rukou, za vědomí, že přislíbená vlast je již dnes přítomna v Kristu, jenž mu stojí nablízku. Proto se poutník “dotýká se bratrova srdce bez jakékoli vyumělkovanosti či propagandy a podává mu ruku, připravenou dávat i brát”. Poutníci, kteří přicházejí ke Svaté bráně v Compostelle, svým trojím úkonem připomínají důvod své cesty: prvním je “kontemplace klidného pohledu Ježíše, milosrdného soudce, na jejím portálu”, druhým je uctění obrazu apoštola Jakuba, který nás ukazuje cestu víry, a konečně třetím účast na eucharistii, v níž “se cítíme jediným Božím lidem”, povolaným “sdílet radost z evangelia”.

Reklama

25. červenec připadne na neděli 14 krát za století

Compostelské jubileum se slavilo poprvé v roce 1122 a od té doby se opakuje v pravidelných intervalech (šesti, pěti, opětovně šesti a jedenácti let) zhruba čtrnáctkrát v každém století. Svatojakubská poutní cesta zažívá od konce 80. let minulého století nebývalou renesanci. Propagaci pouti pomohly cestopisy slavných osobností i několik filmů o pěším putování. Počty poutníků začaly růst od několika tisíc ročně až ke statisícům poutníků v posledních letech. V roce 2019 pouť absolvovalo neuvěřitelných 347 538 poutníků.

V roce 2020 přišel Covid a strmý pád počtu putujících

Prognózy na rok 2020 slibovaly další růst a v jubilejním roce 2021 měla statistika dosáhnout čísla 468 000. Nic z toho se však nestalo. Na začátku roku 2020 stihlo pouť absolvovat jen několik zimních poutníků. Jarní sezónu zastavil virus a v dalších měsících se na oficiálním webu poutního místa objevovalo smutné konstatování „Dnes ráno dorazilo 0 poutníků“. Situace se začala měnit až s uvolněním restrikcí, na které doplácely nejen samotní poutníci, ale i místní lidé, kteří v posledních desetiletích investovali do hostelů, penzionů a další infrastruktury na celé trase. I přes nemocný rok 2020 si certifikát o pouti ztv. „Compostelu“ ze Santiaga do svých domovů odneslo 53 794 poutníků.

Foto: https://anosantocompostelano.org/

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap