Poutní místa Poutní stezky

Od Baltu přes Moravu až do Říma po nové poutní stezce Romea Strata

„Všechny cesty vedou do Říma.“ Hlásá staré rčení, které můžeme najít v různých evropských jazycích. Využít starých obchodních tras a popularity moderního poutnictví je cílem nové dálkové poutní stezky Romea Strata, která vede od Baltského moře až do Říma. V roce 2018 vznikla Evropská asociace Romea Strata s cílem znovuobjevit a představit starobylou poutní stezku víry a kultury Romea Strata, která v minulosti fungovala jako spojnice mezi západem a východem. Romea Strata, v překladu doslova „Římská cesta“, je označení pro síť poutních stezek (www.romeastrata.org). Českou republikou bude tato nová poutní trasa procházet z Polska přes území Slezska a Moravy, aby se v Mikulově napojila na rakouské poutní trasy.

Jihomoravský úsek vede z Velehradu přes Křtiny, Brno, Rajhrad do Mikulova

Na trasování nové poutní stezky se podílí v Evropě řada různých organizací. Trasa na jižní Moravě vede po již existujících trasách Cyrilometodějské poutní stezky a Svatojakubské poutní cesty. Úsek jihomoravské části stezky spojuje místa s bohatou duchovní a kulturní tradicí. Protíná místa Velehrad, Křtiny, Brno, Rajhrad a Mikulov. Trasa je vedena členitou vrchovinou Chřibů s četnými vyhlídkami a množstvím archeologických lokalit. V rozmezí měst Brna a Křtiny prochází nádhernou přírodou Moravského krasu a jižní část cesty, která se napojuje na rakouskou trasu, lemují nekonečné vinohrady a jedinečná dominanta Pálavy s vrcholky Pavlovských vrchů.

Zahájení putování po Romea Strata v neděli 16. května 2021

„V květnu 2021 půjdeme ‚prošlápnout‘ poutní stezku z Velehradu do Mikulova a, bude-li to dovolovat situace, budeme pokračovat přes Rakousko do severoitalského města Aquileia. Putování jihomoravskou částí stezky je rozděleno na šest etap a účastníci se mohou rozhodnout, na které etapě se připojí a kam až dojdou. Začátek poutě je naplánován na neděli 16. května. V 8.30 bude na Velehradě sloužena mše svatá s požehnáním poutníků a poté se vykročí směrem na Klimentek. Při závěrečné etapě v pátek 21. května vyjdou poutníci z Mikulova a na hranicích předají štafetu rakouským organizátorům,“ uvedla Petra Dolíhalová, vedoucí Oddělení církevní turistiky brněnského biskupství.

Podrobnosti cesty jsou popsány na www.cirkevnituristika.cz.

Kterýkoliv úsek cesty lze projít kdykoliv i při soukromých poutích. Celé léto je před námi, tak nazujme boty a vydejme se na pouť!

Program zahájení poutní sezóny na Romea Strata

8.30 mše svatá na Velehradě s požehnáním poutníkům
10.00 vykročení poutníků směrem na Klimentek (16,5 km), oběd z vlastních zásob na odpočívadle u Buchlovic
17.00 společná pobožnost na Klimentku, přesun na parkoviště u Křížku (1,7 km)
18.30 odjezd domů a do Křtin, společný kompletář, ubytování ve Křtinách
Pro poutníky, pro které by byla náročná pěší cesta na Klimentek, je možno strávit nedělní den na Velehradě, poté budou autobusy v 15.30 přepraveni na parkoviště u Křížku, odkud se půjde 1,7 km na Klimentek.

Reklama

Poutní trasa je plánovaná se spacákem, karimatkou a doprovodným vozidlem. Ubytování bude většinou na farách. Kdo by chtěl komfortnější ubytování, využije služeb místních penzionů. Ke každé z etap je možné se bez přihlášení kdekoliv připojit. Přihlašovat se (romeastrata@centrum.cz) je dobré, pokud chcete využít služeb přespání na farách. Jídlo si zajišťuje každý sám, v poledne využijeme možnost menu, které zakoupíme cestou. Naše společné putování končí v Mikulově (Poysdorfu), dále cesta pokračuje až do Aquileii. Na hranicích předáváme štafetu rakouským organizátorům.

Zdroj informací: https://www.biskupstvi.cz/ a https://www.cirkevnituristika.cz/

Vybavení na letošní putování – stany, spacáky, boty nebo oblečení – najdete na e-shopech Hanibal.cz, Procamping.cz nebo na Armyshop.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap