Fotoevangelium

Palmovou nedělí s pašijemi vstupujeme do Svatého velikonočního týdne

Na Květnou neděli roku 2021 připadá text pašijí – úryvku o umučení Ježíše Krista z Lukášova evangelia.

Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše.

Reklama

Ve stanovenou hodinu zaujal (Ježíš) místo u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám říkám: Už ho nebudu jíst, dokud se nenaplní v Božím království.“ A vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte ho a rozdělte mezi sebe. Neboť vám říkám: Od této chvíle už nikdy nebudu pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží království.“

Celý text nedělní pašijí na webu Liturgie.cz

Pašije v ročním cyklu C – Lk 22,14-23,56

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap