Fotoevangelium

Prodá všechno, co má, a to pole koupí

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.“

Evangelium – Mt 13,44-46

Fotka od David Jenne z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap