Fotoevangelium

Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl. Pán mu však řekl: „Ano, vy farizeové, vnějšek číše a talíře očišťujete, ale vaše nitro je plné loupeže a špatnosti. Pošetilci! Copak ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté.“

Evangelium – Lk 11,37-41

Fotka od silviarita z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap