Fotoevangelium

Takovým patří nebeské království

K Ježíšovi přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš jim řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří nebeské království.“ Vložil na ně ruce a ubíral se dál.

Evangelium – Mt 19,13-15

Fotka od (El Caminante) z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap