Fotoevangelium

20. neděle v mezidobí: Změna plánů

Ježíš má jasný plán – spásu lidí. Anděl to ještě před jeho narozením vyjádřil slovy: „On vysvobodí svůj lid z hříchů“ (Mt 1,21). Aby tento plán naplnil, postupuje tak cíleně, až to v Matoušově evangeliu vypadá, že má všechno přesně rozplánované. Má svůj plán ( spása) a své plány (itinerář jednotlivých etap cesty) První část veřejného působení je situována do Galileje (s občasnými krátkými cestami do okolních pohanských krajů, jak to vidíme i v nedělním evangeliu) Druhou etapu představuje cesta do Jeruzaléma, třetí část evangelia Matouš Ježíšovu působení, umučení a smrti v Jeruzalémě. Všechno to nakonec „končí“ nanebevstoupením, zase v Galileji.

Ježíš má plány, které nesnesou odklad. I to je jeden z rysů Matoušova evangelia, jako by stále spěchal „k ovcím ztraceným z domu Izraele“ (Mt 15,24).

V tomto smyslu jsou „stravitelnější“ i jeho (z dnešního pohledu poměrně příkrá) slova kanaánské ženě. Na druhé straně i způsob, jakým na něj vykřikovala, byl zřejmě ve své době více než nepřiměřený. Tušíme to i z reakce učedníků. Ti si nemyslí, že by se s ním měl zabývat. Prosí: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí“ (Mt 15,23).

Co Ježíše nakonec přimělo pozměnit plány, zastavit se u ní, vyslechnout, pomoci, ačkoli ho bylo třeba i jinde? Ne trapné vykřikované požadavků, ale pokorná, uctivá prosba, plná víry: „Přišla k němu, poklonila se mu a řekla: ‚Pane, pomoz mi!'“ (Mt 15,25)

Dlouholetý autor těchto zamyšlení Marián, se nečekaně ocitl v nemocnici. Dnes (pátek 18. 7. 2023) je již po operaci a zdá se, že všechno dobře dopadne. Telefonoval jsem s jeho manželkou a poprosila mě, abych napsal pár řádků namísto něj.

Reklama


A tak vás chci poprosit, zvláště pokud vám jeho zamyšlení pomáhají na cestě s Kristem, o modlitbu za něho. Ježíšův plán s jeho životem je jasný, je to tentýž, který má i s námi ostatními – spása. Jaké jsou Ježíšovy plány s Mariánem v této etapě jeho putování, to nevíme. Ale můžeme přijít před Ježíše jako Kanaančanka, poklonit se a říci: „Pane, pomoz mu!“

PS: Marián se probral z umělého spánku. Nemůže ještě moc mluvit, ale něco se mu přece jen říct podařilo. Řekl manželce: „Řekni všem, že Ježíš žije.“ A to mě přivádí ještě k jedné myšlence: Chcete-li mu něco odkázat, napište na moziesik@dcza.sk, já mu to přepošlu.

Fotka od StartupStockPhotos z Pixabay

Převzato z webu žilinské diecéze www.dcza.sk.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap