Poutní místa

22. ročník Romské pouti s prosbami i poděkováním v Olomouci

Hanácká metropole přivítá v sobotu 19. září na duchovní pouti Romy z Čech, Moravy a Slovenska. Letošní 22. ročník již tradiční Romské pouti se uskuteční v katedrále sv. Václava a přilehlých parkánových zahradách. V odpoledních hodinách proběhne duchovní program v podobě přednášky, aktivit pro děti a poslechu křesťanských písní v podání romských kapel. Tématem letošní duchovní poutě je Jeketane (Společně). Romská pouť je ojedinělou akcí tohoto druhu v České republice.

Letošní ročník pouti se uskuteční již podruhé v Olomouci, tentokrát poprvé v katedrále sv. Václava. Mši svatou bude celebrovat olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu se salesiánským knězem P. Jiřím Cahou. „Pro účastníky jsme připravili navazující duchovní program. Poutníci budou mít příležitost vykonat svátost smíření a duchovního rozhovoru s knězem, vyslechnout přednášku, shlédnout výstavu obrazů historie Romů, poslechnout si křesťanské písně,“ přibližuje Barbora Cigánková, zástupkyně ředitele Charity Olomouc.

Program na parkánech doplní doprovodná výstava Obrazy s tématem Romů. Jednotlivé obrazy jsou zaměřeny na šest témat: historie, holocaust, výtvarné umění, hudba, romský jazyk a literatura. Jsou vyrobeny tak, aby fungovaly jako otevřená kniha. Tato didaktická pomůcka v českém školství doposud chybí. „Účelem obrazů je přinést pozitivní informace o romské menšině. Cílovou skupinou jsou ve své podstatě všichni, ale určeny jsou především dětem na 2. stupni základních škol. Smyslem je zařadit tyto znalosti do výuky tak, aby mezi české osobnosti a události byly zařazeni i ty romské. Pozitivní vzory podporují identitu a sebevědomí a proklamace Romů v pozitivním světle není nikdy dost,“ vysvětluje Zuzana Vavřínová, pracovnice v sociálních službách.

Zaostřeno na nejmenší

Reklama

Během odpoledne bude pro děti v blízkosti katedrály připraven doprovodný program v podobě několika stanovišť, které děti provedou skutky milosrdenství. „Děti budou muset na stanovištích splnit úkoly, které budou souviset například s napojením žíznivého, uzdravením nemocného či návštěvou vězněného,“ doplňuje Jitka Laštůvková, koordinátorka sociálně aktivizační služby Střediska pro rodiny s dětmi. Odpoledne zazní křesťanské písně v podání romských kapel GPS a Triangl Band.

Již od pradávna se poutníci vydávali na pouť s prosbou či poděkováním. „Poutník má mít na zřeteli především povznesení svého ducha k Bohu a tím i očištění své duše od starostí všedního života. Přejeme všem poutníkům, aby pro ně letošní pouť byla naplněním jejich proseb a díků, a také radostným, společným setkáním s Bohem a lidmi,“ sdělila Richenza Buková, pastorační asistentka. Otevřenost k romské menšině přibližuje za Charitu Olomouc ředitel Petr Prinz: „Charita spolu s církví cítí vůči Romům velký dluh, protože při zvěstování evangelia se často zapomíná na jejich potřeby a specifika. A i když si my jako Charita nevíme v pastoraci Romů s ledasčím rady, chceme se o to alespoň pokusit.“

Zdroj: www.ado.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap