Poutní místa

Spolek usiluje o obnovu poutního místa ve Skokách. Ztracený portrét zakladatele kostela získal v aukci

Portrét premonstráta, který se v polovině 18. století zasloužil o založení poutní tradice ve Skokách u Žlutic, získal v dražbě spolek Pod střechou. Členové spolku se již několik let snaží o obnovu poutního kostela Navštívení Panny Marie, poutní Skokovskou stezku a ve Skocích buduje Poutní dům. Jejich pozornost v minulých dnech upoutala aukce obrazu na jednom z internetových aukčních portálů. Zachycovala premonstráta P. Johanna Norberta Ricka, OPraem i podobu kostela z 18. století.

„Spolek Pod střechou byl upozorněn, že se na jednom aukčním portálu objevil obraz, který by mohl souviset se Skoky. Záhy jsme zjistili, že se skutečně jedná o obraz, o kterém jsme z německé historické literatury věděli, že býval součástí mobiliáře fary ve Skokách a zobrazoval duchovního otce mariánského poutního místa, P. J. N. Ricka, OPraem,“ popisuje objev předseda spolku Jiří Schierl.

Obraz zmizel z kostela před 70 lety. Nyní se objevil v internetové dražbě

Obraz stejně jako jiné vybavení kostela totiž nenávratně zmizelo po roce 1950, kdy byli tepelští premonstráti ze Skoků vyhnáni. „Považovali jsme jej za již definitivně ztracený a zničený. O to větší překvapení a radost byla, když se objevil. Navíc se tak stalo v době premonstrátského jubilea, při 900. výročí založení řádu premonstrátů,“ neskrývá nadšení z objevu Jiří Schierl.

Každý, komu záleží na obnově tohoto duchovní místa, si přál, aby se obraz znovu vrátil tam, kam patří. „Protože se jedná o jednu z nejcennějších historických památek Skoků, bylo rozhodnuto, že se spolek pokusí získat obraz do vlastnictví. To se nakonec podařilo, spolek za památku zaplatil 20 000 Kč. Na pořízení obrazu již přispěli někteří členové spolku a další dárci,“ dodal předseda spolku Pod střechou.

Vzácný obraz bude nyní nutné nechat prohlédnout restaurátorem, který rozhodnu, zda nepotřebuje nějaký restaurátorský zásah a ošetření. Šťastní majitelé jej chtějí v budoucnu vystavit v poutním domě, který v areálu poutního místa budují. Do kostela se vrátí jen kopie. „Prozatím bude zhotovena fotokopie, která bude vystavena v kostele. Protože originál zatím není možné ve Skokách umístit, zvažujeme jeho dočasné zapůjčení a umístění v některé vhodné instituci, kde by mohl být prezentován veřejnosti. Například v krajském muzeu, diecézním muzeu nebo v tepelském klášteře,“ doplnil Schierl.

Obraz s portrétem zakladatele kostela signován v roce 1744

Co vlastně obraz zachycuje a jak je starý? Na to již odpověď známe. Obraz má obdélný formát, orientovaný na výšku, rozměr plátna je 81 x 109 cm. Kompozice obrazu se skládá ze stolku v popředí, na kterém leží stavební plán kostela, svatý obrázek a stolní hodiny, z polopostavy vlastního portrétu a z pozadí, které tvoří drapérie za postavou a průhled oknem na stavbu kostela. „Portrét zobrazuje P. Ricka v životní velikosti, oděn je v typické bílé premonstrátské klerice, levou ruku má na cinguli, na prsteníku má prsten s červeným kamenem, patrně je to odznak jeho církevní hodnosti osobního děkana. Napravo před portrétem je stolek s modrým plátnem, na němž leží stavební plán poutního kostela ve Skokách, svatý obrázek místní Panny Marie Pomocnice ze Skoků s latinským nápisem S. MARIA AUXILIATRIX STOCKENSIS (svatá Marie pomocnice skocká) a velké stolní hodiny. Na stavebním plánu je vyobrazena část půdorysu kostela s textem, který se shoduje s textem na originálu stavebního plánu z roku 1736,“ popisuje obraz předseda spolku Pod střechou.

Původního plánu se drží i vyobrazení kostela v průhledu oknem. Malíř Johann Josef Grimmer jej zachytil z boční jihovýchodní strany. Jeho podoba odpovídá původnímu stavebnímu plánu, kdy měl mít pouze jednu věž. V době vzniku obrazu byl kostel ještě rozestavěný a věž měla být vyzděna jen po základy. Malíř tedy zřejmě vycházel ze stavebního plánu. Zajímavostí je i zachycení barevného provedení kostela (základní plochy cihlově červené, tektonika bílá). Povrch malby je jemně krakelovaný. Obraz byl v roce 1863 restaurován, zásah restaurátora je patrný na obličeji a rukou postavy. Podle podpisu na zadní straně plátna byl obraz namalován v roce 1744 a o jeho obnovu se v roce postaral restaurátor nebo některý z premonstrátů, který se podepsal signaturou P. Joan.

Kdo byl P. Johann Norbert Rick, OPraem?

Životopis kněze, jehož obraz věrně zachycuje, je dobře znám. Narodil se 13. července 1681 v Bochově a byl patrně vyslán na studia teologie. V roce 1706 byl vysvěcen na kněze a stal se členem Kanonie premonstrátů Teplá. V roce 1708 byl vyslán do Žlutic, kde se stal kaplanem ve zdejší farnosti. V roce 1714 se zde stal farářem. Roku 1717 inicioval vznik kaple P. Marie Pomocnice a tím i mariánského poutního místa ve Skokách. V roce 1726 obdržel čestný církevní titul osobního děkana. „Jako duchovní správce žlutické farnosti spravoval i kapli ve Skokách, zasloužil se o zřízení oltáře v kapli a o vznik poutí k obrazu místní P. Marie Pomocnice ve Skoku,“ upozornil na důležitý mezník v životě premonstrátského kněze předseda spolku Pod střechou.

Reklama

P. Johann Norbert Rick, OPraem v roce 1738 převzal do správy i nově stavěný poutní kostel Navštívení Panny Marie. Když Kanonie premonstrátů Teplá zřídila v roce 1748 při kostele ve Skokách svůj superiorát (závislý řeholní dům), byl ustanoven jeho prvním představeným – superiorem. V této funkci zůstal až do své smrti 21. února 1756. Pohřben byl ve Žluticích (ve Skokách v té době ještě nebyl zřízen hřbitov), podle některých pramenů se v místním kostele sv. Petra a Pavla měl nacházet náhrobník.  

Více o aktivitách spolku Pod střechou, který se podílí na obnově poutního místa Skoky u Žlutic, najdete na www.skoky.eu.

Zdroj informací a foto: www.bip.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap