Poutní místa

25. ročník Železného poutníka ze Svatého Kopečku na Svatý Hostýn

Jedna noc, dvě poutní místa, 50 km. To je postní pěší pouť s názvem Železný poutník. Po dvou letech absence se poutníci vydají na cestu v pátek 1. dubna ze Svatého Kopečku, aby druhý den ráno stanuli před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. Kromě čelovky a svačiny patří k nutné výbavě také nadšení, vytrvalost a pořádný kus odhodlání.

Sraz v 18.00 v bazilice na Svatém Kopečku

Zájemci o účast na 25. ročníku náročného nočního putování se setkají v 18.00 v bazilice Navštívení Panny Marie na mši svaté. Po mši svaté se vydají na cestu přes Bukovany, Velkou Bystřici, Svésedlice, Vacanovice, Tršice, Lazníky, Buk, Prosenice, Radslavice, Pavlovice u Přerova, Hradčany, Nahošovice, Dřevohostice a Bystřici pod Hostýnem. V polovině trasy bude v Prosenicích připraveno menší občerstvení a teplý čaj. Cílem je bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně, kde pouť v 7.15 završí mše svatá.

Covid tradici poutí na dva roky přerušil

Tradici nočních pěších poutí založil před čtvrtstoletím premonstrát P. Marian Jiří Husek, O.Praem, který tehdy působil na Svatém Kopečku. V organizování putování vytrval i v dalších letech, když již působil ve Znojmě i nyní v Jihlavě. Než přišel v roce 2020 na Moravu covid a s ním spojená opatření a omezení, vycházeli poutníci na postní pěší pouť vždy v noci z pátku na sobotu týden před květnou nedělí.

Reklama

Dospat noc v poutním domě

„Poslední roky chodilo okolo 400 lidí,“ uvedl otec Marian Husek, který zve zájemce na společné putování a modlitbu, které umocní prožívání postní doby. „Kněží budou během cesty k dispozici pro duchovní rozhovor nebo svátost smíření. Na Hostýně bude otevřen poutnický dům, kde je možné dospat do mše,“ dodal organizátor akce P. Marian Husek, který zájemcům doporučuje na cestu přibalit svačinu, dobrou náladu a pohodlné boty.

Více informací na https://zeleznypoutnik.cz/.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap