Fotoevangelium

3. neděle v mezidobí – Kristus, bratři, učedníci

V dnešním druhém čtení (1 Kor 1, 11–13.17) Pavel čtyřikrát zmiňuje Krista. Pokračuje tak v trendu, kterým svůj dopis začal. Neboť v prvních devíti verších zmiňuje Krista devětkrát. Přitom mi hned přišlo na mysl – Kristus je centrem. Jak jsem minulý týden psal o vzývání jména Ježíš, ke kterému jsme povoláni, tak dnes v této linii povzbuzuji k umístění Krista do centra tvého života. Pracuješ na lince? Dělej to s Kristem. Vaříš oběd? S Kristem! Máš na starosti farnost či diecézi? S Kristem! Učíš děti? S Kristem! Řídíš? S Kristem! Nedělej nic, co nemůžeš dělat s Kristem. Pokud něco děláš, o něčem mluvíš, o něčem uvažuješ, dělej to vždy s Kristem. Rozměň si to na drobné ve svém životě a snaž se to žít.

Dalším slovem, které mě dnes zaujalo, je slovo bratři. Pavel řeší spory v Korintu, ale nestaví nikoho proti nikomu, ale každého pokládá za bratra. Možná máme všelijaké vztahy se sourozenci a pokládat každého za bratra se nám zdá nemožné. Ale my skutečně jsme bratři v Kristu! Pokud se na někoho dívám, mám v něm vidět Kristova bratra. Protože i já jsem Kristův bratr, tak právě Kristus nás sjednocuje, urovnává napětí, on je řešením sporů. A vůbec, je na tomto světě něco, pro co se vyplatí hádat, vyvolávat sváry či roztržky? Chci s tebou soupeřit, ale jen v jednom – kdo z nás bude více milovat Krista!

A konečně třetím slovem z dnešního textu, který v něm sice není, ale mně přišlo na mysl, je slovo učedník. Vyjádření „Já jsem Pavlův“, „Já jsem Apollův“, „Já jsem Petrův“ mi totiž znějí jako rozpory mezi přívrženci různých škol či klubů (řečeno jazykem naší doby). Pavel takové dělení odmítá a všechny odkazuje na Kristův kříž a na hlásání evangelia. A z tohoto pohledu natož důvodů dělat rozdíly. Všichni jsme učedníci Krista. Opravdu, jsme jimi? Nebo jsme jen konzumenti Krista? Nebereme si od církve jen svátostný servis, ale úkol hlásat evangelium nepřijímáme? Přitom to není úkol pro vyvolené, ale pro každého, kdo přijal křest v Ježíšově jménu.

Reklama

Dnes je Neděle Božího slova. Poznávání Písma patří mezi šest základních „předmětů“ učednictví. Nebuď líný a uč se! Nebuď konzument Krista, ale učedník Krista!

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora ze Slovenska. Děkujeme do žilinské diecéze. 

Fotka od fancycrave1 z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap