Fotoevangelium

A lidé ve velkém počtu mu rádi naslouchali

Když Ježíš učil v chrámě, řekl: „Jak mohou učitelé Zákona tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův? Vždyť sám David pravil v Duchu Svatém: `Řekl Hospodin mému Pánu: Zasedni po mé pravici, dokud ti nepoložím tvé nepřátele pod nohy.‘ Sám David ho nazývá Pánem, jak tedy může být jeho synem?“ A lidé ve velkém počtu mu rádi naslouchali.

Evangelium – Mk 12,35-37

Fotka od Bernd Marx z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap