Poutní stezky

Arcibiskupské lesy obnovily stezku z Račího údolí na vyhlídku Čertovy kazatelny v Rychlebských horách

Přírodní rezervace Račí údolí nedaleko Javorníka je vyhledávaným cílem turistů, kteří nenáročnými výlety poznávají krásy Rychlebských hor. Jednou z nich je skalní vyhlídka Čertovy kazatelny, kam každoročně míří tisíce návštěvníků. Zdaleka ne všichni se drží vyznačených lesních stezek. Zelená turistická značka k populárnímu místu přivádí návštěvníky lesními serpentinami ze směru od restaurace Tančírna. Klikaté cesty řadu z nich sváděly brát kopcovité úseky ztečí. Usměrnit jejich kroky má nové zábradlí. Investice, kterou podpořil Olomoucký kraj, pomůže lesníkům z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc chránit tuto přírodní lokalitu a navíc zajistí turistům větší bezpečí.

Turisté brali svahy ztečí. Dřevěné ploty je přibrzdí

„Turisté si zkracovali stezku přes příkré lesní svahy, které pak trpěly erozí a navíc lidem hrozilo uklouznutí na kameni či kořenu. Nechali jsme proto postavit pevné zábradlí, které poskytne turistům dostatečnou oporu a zároveň jim zabrání vstupovat mimo vyznačenou trasu do lesního porostu, kde by mohlo dojít k poškození vzácné flory,“ informoval již na jaře loňského roku hajný Bc. Petr Valůšek z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Tehdy se podařilo opravit jen první část stezky. Do konce roku 2020 byl postaven i zbývající úsek z Račího Údolí na vyhlídku Čertova kazatelna.

„Museli jsme především nechat zpevnit a srovnat povrch stezky, který byl místy propadlý a po krajích velmi rozvolněný. Poté jsme mohli usadit dřevěné zábradlí. Kůly jsou vyrobeny z modřínu, aby vydržely co nejdéle. Samotné držadlo zábradlí je ze smrkového dříví,“ popsal nově obnovenou turistickou stezku vedoucí polesí Vápenná Ing. Vlastimil Koňařík a dodal, že dřevo na výrobu zábradlí pochází z místních hospodářských lesů.

Reklama
Dřevěné zábradlí lemuje stezku vedoucí z Račího údolí ke skalní vyhlídce Čertovy kazatelny. Foto. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Opravu podpořil Olomoucký kraj. Dřevo dodalo arcibiskupství

Úsilí lesníků podpořil Olomoucký kraj. Na první část prací přispěl částkou 30 tisíc korun z programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019. Na dokončení druhé etapy byla určena dotace ve výši 35 tisíc korun.  „Stejně jako v průběhu první etapy jsme pro stavbu zábradlí využili místní dřevo i řemeslníky. Důležitou součást obnovy tvořilo zpevnění a vyrovnání terénu stezky, který byl místy propadlý a po krajích rozvolněný. Zároveň jsme museli opravit i část původního zábradlí z jarní etapy rekonstrukce, protože jej místy poškodily vývraty po podzimních vichřicích,“ doplňuje mluvčí společnosti Dagmar Málková.

Ke skalní vyhlídce od Tančírny nebo z Jánského Vrchu

Na Čertovy kazatelny se lze vydat ze dvou směrů. Lesníci olomouckého arcibiskupství se zaměřili na úsek z Račího údolí. Od lesní restaurace Tančírna je to k vyhlídce jen necelých 400 metrů. Z Čertových kazatelen stezka dál pokračuje již mírnějším svahem na rozcestí se stejným názvem. Místem prochází červeně značená turistická trasa vedoucí z Javorníka přes zámek Jánský Vrch a okolo lesní kapličky sv. Antonína. Tato červená turistická trasa pokračuje z Čertových kazatelen dál až ke zřícenině hradu Rychleby. Z rozcestí Pod Rychleby se lze vydat nazpátek k Javorníku podél Račího potoka modře značenou trasou k Tančírně a přes Račí údolí dovede výletníky zpět do města Javorník. Nenáročná turistická trasa má délku okolo 10 km.

Foto: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap