Fotoevangelium

Blahoslavený život, který tě nosil

Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“ On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.“

Evangelium – Lk 11,27-28

Image by congerdesign from Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap