Poutní místa

Do mariánských Skoků se v neděli 11. září navracejí zvony

Mimořádná událost proběhne v neděli 11. září v poutním kostele Navštívení Panny Marie v bývalých Skokách na Žluticku, který dnes ožívá především díky péči zapsaného spolku Pod střechou a mnoha dobrovolníků.

Jedním z mezníků oživování poutního kostela a vlastně snad i novodobým zázrakem je dar tří zvonů, které díky četným sponzorům pořídil Anděl František Homola, OFMCap. Zvony byly odlity ve Zvonařské dílně Tomášková – Dytrychová v Brodku u Přerova.

Dva největší původní barokní zvony byly ve Skokách zrekvírovány pro válečné účely již za I. světové války. V roce 1936 byly místo nich ulity nové, ty ale byly opět zrekvírovány za II. světové války, a zbývající jediný původní barokní zvon o hmotnosti 140 kg s laděním na tón Es byl ukraden po roce 1998. Zachránit se před zloději podařilo pouze malý zvon sanktus, který je nyní uložen v tepelském klášteře.  

Tři nové zvony navrhl brněnský kampanolog a kolaudátor zvonů Mgr. Petr Janda. Největší zvon, tzv. „hrubák“, má hmotnost 495 kg a je vyladěn na tón A1 a zasvěcen Panně Marii, prostřední, tzv. „poledňák“, o hmotnosti 120 kg je vyladěn na tón F2 a zasvěcen sv. Ivanovi a sv. Vintířovi, třetí a nejmenší zvon, tzv. „umíráček“, má hmotnost 31 kg a je vyladěn na tón D3 a zasvěcen Bolestné Matce Boží. Zvony mají bohatou výzdobu a jsou opatřeny nápisy, na přání dárce získaly zvony speciální povrchovou úpravu.

V souladu s tradicí budou nové zvony před zavěšením do věží a prvním zvoněním ve Skocích pokřtěny a požehnány v neděli 11. září při slavnosti, která začne v 11:00 hodin mší svatou. Tu budou koncelebrovat Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, a P. Filip Zdeněk Lobkowicz, OPraem., opat Kanonie premonstrátů v Teplé. Slavnostní ráz bohoslužby podtrhne hudební doprovod v podobě barokní mše Jiřího Melcelia Missa absque nomine, kterou provede soubor La Bilancetta. Každý ze zvonů bude mít při křtu osm patronů.

Poté bude na farní zahradě následovat setkání s posezením a občerstvením. Požehnané zvony budou vystaveny v kostele k prohlídce.

Kanonie premonstrátů Teplá a Pod střechou z.s. srdečně zvou všechny dárce, kteří přispěli na nové zvony, jakož i všechny poutníky a přátele Skoků.

Reklama

Za spolek Pod střechou: Jiří Schierl a Petr Linhart      

Foto: Pavla Sirůčková

Více o poutním místěn na www.skoky.eu.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap