Příběhy

Do Šilheřovic se po 79 letech vrací zvon, který měl být v Hamburku roztaven na děla

Farnost sv. Gertrudy v Kolíně nad Rýnem a Šilheřovice na Hlučínsku spojuje osud více než 250 let starého zvonu. Jeho zvuk si šilheřovičtí už nepamatují, na věži kostela Nanebevzetí Panny Marie se rozezněl naposledy v roce 1942. Farníci z Kolína jej však znají důvěrně. Po skončení války vyzváněl na věžích dvou kostelů. Po 79 letech se zvon zasvěcený Panně Marii a sv. Josefovi vrací domů. Při slavnosti česko-německého přátelství jej v neděli 15. srpna v Šilheřovicích požehná apoštolský administrátor biskup Martin David. Ve stejný den požehná také zcela nový zvon zasvěcený sv. Barboře, na který se složili farníci a další dárci.

Dílo opavského zvonařského mistra přečkalo válku jako rezerva

Zvon vážící 600 kg měl být roztaven stejně jako desetitisíce dalších z celé Evropy a stát se součástí některé z ničivých zbraní nacistického Německa. Na svůj ortel čekal na pověstném hřbitově zvonů v hamburském přístavu až do konce války. Zničení pro své stáří unikl. Zařazením do kategorie B patřil mezi první rezervu, která měla zamířit do hutních pecí hned, když spotřebují zvonovinu z nejmladších ročníků. Přestože válku přežil, do věže kostela v Šilheřovicích se nevrátil. Když spadla železná opona, přiřadili úřady osiřelý zvon jedné z německých farností.

Dílo opavského zvonařského mistra Františka Stankeho z roku 1764 mělo štěstí již při první válečné rekvizici v roce 1917. Vojáci rakousko-uherské armády si tehdy odvezli jen dva ze tří zvonů odlitých v opavské dílně. Největší z nich mohl na věži zůstat. Rekvizice v roce 1942 jej však již neminula stejně jako menší zvon sv. Barbory ulitý v roce 1925. Ten se navíc při manipulaci rozbil ještě v Šilheřovicích. Na věži kostela zůstal jen nejmenší zvon zasvěcený Andělům strážným, který sloužil jako umíráček.

Zvon našli už před 50 lety. Identifikovat jej pomohla adresa vbitá do kovu

Cenný zvon s medailonem Panny Marie se dostal do Kolína na Rýnem. „Nejdřív zvonil spolu se třemi dalšími zvony v kostele sv. Anežky, než byl v roce 1966 umístěn do zvonice nového kostela sv. Gertrudy,“ uvedl pastorační referent kolínské farnosti Peter Otten. Právě v tomto kostele zvon odlitý opavským zvonařem Františkem Stankem v roce 1764 objevili šilheřovičtí farníci již krátce po jeho umístění do novostavby významného německého architekta Gottfrieda Böhma. Dohledali jej na přelomu 60. a 70. let 20. století podle evidenčního čísla rekvizice i adresy Šilheřovic, kterou do něj těsně před odvezením německou armádou vbil v březnu 1942 pan Hájek.

 „Zvon označený B 25/18/136 můžeme rozluštit jako zvon první rezervy z provincie Horní Slezsko, okres Ratiboř, obec Šilheřovice. I podle vizuálního ohledání je zvon totožný s rekvírovaným z šilheřovického kostela. Je to 100 % zvon ze Šilheřovic,“ poznamenal autor písemné identifikace zvonu již před 50 lety. Po radosti ze znovunalezení zvonu přišlo další zklamání. Přišel srpen 1968 a následná normalizace v Československu návrat zvonu zmařila. Farnost si proto nechala odlít ve Vítkovických železárnách dva zvony „železňáky“.

Návrat památného zvonu do Šilheřovic komplikovala složitá byrokracie

Opětovné pokusy o návrat zvonu obnovili farníci po pádu totality v roce 1989. Výsledek přinesla až intenzivní jednání zahájená v roce 2015. Snést zvon z německého kostela a vrátit jej původním majitelům v České republice totiž nebylo vůbec snadné. V cestě stála zdlouhavá byrokracie. „Všechno to začalo před 20 nebo 30 lety počátečními diskusemi, když nás kontaktovali katolíci ze Šilheřovic. V určitém okamžiku zjistili, že zvon vlastní farnost sv. Gertrudy,“ popsal úsilí o návrat zvonu pastorační referent farnosti Peter Otten v rozhovoru pro katolický zpravodajský server domradio.de.

„Nedokážete si představit, jak je to složité. Tento zvon oficiálně patří státu. Nebylo ale tak jednoduché zjistit, co to znamená. Otázkou bylo: Je Spolková republika Německo v tomto případě právním nástupcem, protože obec Šilheřovice (Schillersdorf) krátce patřila k Německé říši. Všechno to bylo velmi komplikované. Nakonec se do procesu zapojilo mnoho vládních agentur. Velvyslanectví v Praze, některá ministerstva, katolická kancelář v Berlíně a Düsseldorfu, generální vikariát, farní rada, stavební výbor a zapojeni Češi,“ upřesnil referent Peter Otten.

Vyjednávání s německými úřady před sedmi lety iniciovala farnost Šilheřovice společně s obcí. Složitou otázku vlastnictví museli řešit právníci na obou stranách hranice. „Problém byl v tom, že zvon po odebrání z kostela v Šilheřovicích byl pořád v Německé říši. Podle právníků nebyl odvezen z území jiného státu, tak jako rekvírované zvony z Protektorátu nebo jiných zemí, ale byl jen ‚zapůjčen‘. My jsme proto museli dokázat, že zvon je a vždy byl majetkem farnosti a nyní se po 79 letech vrací domů,“ vysvětlil složitost vyjednávání duchovní správce farnosti P. Jakub Dominik Štefík.

Experimenty architekta Böhma: do věže se dostanete přes byt s nájemníkem

Když se podařilo získat všechna povolení, pro zvon si v pondělí 26. července přijela specializovaná zvonařská firma z Ostravy. Snést šest metráků těžký zvon z věže kostela byl rovněž nečekaný rébus. Členitá stavba z 60. let 20. století navržená architektem Böhmem je součástí pastoračního centra s kostelem i byty pro kněze a další nájemníky. Jediný přístup do věže ke zvonu je veden přes byty nájemníků.

Dohodnout se s nimi na nečekanou návštěvu řemeslníků s lany a kladkami však nebylo to nejtěžší. „Zvon musel být nahoře překládán a přišla otázka, jestli to vydrží střecha? Tesaři museli postavit dřevěnou konstrukci, aby rozložili váhu. Farní rada a stavební výbor se tedy v posledních dnech velmi, velmi zapotili,“ podotkl referent kolínské farnosti Otten. Vše se nakonec podařilo a zvon uložený na přívěsný vozík se mohl vydat na tisíc kilometrů dlouhou pouť.

Kostel v Kolíně nad Rýnem, kde zvon ze Šilheřovic vyzváněl k bohoslužbám, již nový nedostane. Byl postaven pro potřeby farníků na konci 60. let 20. století a nyní je prázdný a církev pro něj hledá nové využití. „Na věž se již další zvon zavěšovat nebude. Bohoslužby se v kostele sv. Gertudy již neslouží a farníci využívají čtyřikrát větší kostel sv. Anežky,“ vysvětlil pastorační referent Peter Otten.

Starý zvon se vrátí do věže kostela s novým zvonem sv. Barbory 

V průběhu příprav na návrat zvonu do farnosti se věřící v Šilheřovicích dohodli, že do věže vrátí nejen původní zvon, ale doplní také místo po druhém zrekvírovaném zvonu sv. Barbory. Společně s umíráčkem z roku 1925 tak budou tvořit trio, které lidé v obci slýchávali do roku 1942. Dva železné zvony ze 70. let, které s vráceným zvonem nesouzní, budou sneseny. „Ekonomická rada farnosti spolu s vedením obce se rozhodla pro pořízení nového zvonu. Nechali jsme jej ulít v italské zvonařské dílně ECAT Campane ve Valduggia nedaleko Turína a bude zasvěcen sv. Barboře jako ten, který byl během II. světové války zničen,“ vysvětlil administrátor farnosti P. Dominik Jakub Štefík a dodal, že nový zvon bude se dvěma původními ladit a bude se používat k pravidelnému polednímu zvonění.

Sbírka překonala očekávání. Nový zvon ponese mírové poselství

Nápad byl ve farnosti přijat s nadšením. Sbírka na pořízení nového zvonu překonala původní rozpočet dvojnásobně. „Finanční prostředky na pořízení zvonu byly nashromážděny z darů farníků, občanů a firem a mnohonásobně předčily očekávání. Na zvon přispělo víc jak 150 dárců v celkové výši přesahující částku 1.200.000 korun,“

Duchovní se rovněž zmiňuje o poselství, které nový zvon ponese. Latinská slova „VOX CAMPANAE – VOX PACIS“ znamenají, že hlasem zvonů je hlas míru. „Jen válka je tou, která chřestí zbraněmi, naopak mír je vždy oznamován zvukem zvonů. Jedno přísloví říká, že i když zvon není vidět, lidé rozumí jeho řeči. Věřím, že to platí i o místních lidech a znovu uslyšíme zvuk zvonu, kterému naslouchali naši předkové, a rozezní se i zvon nový,“ dodává P. Štefík.

Gesto česko-německého přátelství završí slavnost v Šilheřovicích

Jako gesto smíření a napravení starých křivd vnímají návrat zvonu také lidé z Kolína nad Rýnem. Samotnou skutečnost, že 250 letý zvon válku i další desetiletí přečkal bez poškození, považují za zázrak. „Myslím, že je to nádherné gesto usmíření – je téměř zázrak, že v té době nebyl zvon roztaven,“ napsal na Facebook Bernhard Schwanitz. Další čtenáři se zajímají o to, zda navážou kolínští se šilheřovickými nějaké přátelství. „Opravdu skvělé gesto. Plánujete také další kontakt se společenstvím v České republice?“ Ptá se další z kolínských farníků Ulrike Longerich.

Farnost a obec se rozhodla událost náležitě oslavit a v termínu tradičního šilheřovického odpustu připravila na neděli 15. srpna „Slavnost česko-německého přátelství“ spojenou s žehnáním zvonů. Svou přítomností ji poctí zástupci velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David.

Biskup Martin David požehná nejen navrácený zvon Panny Marie a sv. Josefa, ale také nově ulitý zvon sv. Barbory. Společně s nimi bude před oltářem stát vypulírovaný a nazdobený zvon Andělů strážných. Do věže se všechny tři zvony vrátí v dalších dnech po slavnosti.

Reklama

Program v neděli 15. srpna zahájí v 9.30 hodin přivítání hostů před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. V 10.00 hodin začíná slavnostní mše svatá celebrovaná biskupem Martinem Davidem a zástupcem kolínské arcidiecéze. V 11.30 přijde na řadu odhalení pamětní desky před kostelem a v 15.30 hodin začíná v kostele slavnostní koncert.

Podrobné informace ke starému zvonu Panny Marie a sv. Josefa a k novému zvonu sv. Barbory získáte na internetových stránkách farnosti Šilheřovice http://www.farnost-silherovice.cz/.

Foto: Georg Müller/Farnost St. Anges Köln am Rhein

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap