Příběhy

Zpráva OBSE: Více než 500 nenávistných útoků na křesťanské cíle za rok 2019 v Evropě

Podpálené kostely, poničené sochy a obrazy Panny Marie, násilí proti představitelům církve, poradnám pro těhotné i krádeže hostií ze svatostánku. To je jen stručný výčet toho, co se v loňském roce stalo v evropských zemích. Organizace pro bezpečnosti a spolupráci v Evropě zaznamenala více než 500 kriminálních činu proti křesťanům. Motivem přitom nebyl vandalismus, ale nenávist.

Nejvíce postiženou zemí je v toto oblasti Francie. V této zemi byl útok ve formě kriminálního činu proveden celkem 144 krát. Většinou se týkaly katolických kostelů. OBSE také také informovala o 81 případech v Německu, 75 ve Španělsku a 70 v Itálii. Celkově OBSE zdokumentovala 595 zločinů proti křesťanům. Z toho bylo 459 útoků na majetek a 80 násilných útoků proti osobám.


Informace byly zveřejněny 16. listopadu, aby se poukázalo na Mezinárodní den tolerance. OBSE také v tento den zveřejnila údaje o nenávistných kriminálních činech z důvodu antisemitizmu, rasizmu, předsudkům kvůli sexuální orientaci a z jiných důvodů.

Zde je přehled některých nenávistných činů spáchaných proti křesťanům, jak je zdokumentovala OBSE.

Krádeže konsekrovaných hostií

Ve Francii bylo několik incidentů, kdy se zloděi vloupali do svatostánku a ukradli konsekrované hostie. V únoru 2019 ukradli přibližně 300 konsekrovaná hostií a tři kalichy z jistého kostela ve Francii. Ve Francii také zaznamenali 14 případů násilného otevření svatostánků, přičemž hostie byly buď ukradeny, zničeny nebo rozsypané po zemi. V červnu 2019 byl v jednom kostele zapálen svatostánek.

Ve Španělsku byly 19. února ukradeny z jednoho kostela proměněné hostie a zničeny. Následující měsíc byly ukradeny dvě ciboria obsahující konsekrované hostie z jiného kostela, přičemž jeden nebo dva podobné případy se udály v kostelích v dané oblasti v rozmezí dvou dnů. Při dalších incidentech v březnu a říjnu byly svatostánky násilně otevřeny a konsekrované hostie rozsypané po zemi.

Útoky na kněze a výhrůžky i v Polsku

V Polsku se vyskytly 4 incidenty, které OBSE klasifikovala jako násilné útoky a které byly spáchány proti kněžím. V červnu 2019 byl jeden kněz bodnut nožem do hrudníku, když vcházel před mší do kostela. Dalšího kněze zbila skupina osob, když zasáhl při jejich pokusu znesvětit kostel v listopadu 2019. Dva další kněží byli napadeni v červenci a v srpnu 2019.

Ve Španělsku byl v dubnu 2019 jistý kněz terčem fyzického napadení, když sloužil mši. Jiného kněze udeřil do obličeje, když se pachatelé vyhrožovali, že zapálí jeho kostel v září 2019. Indický kněz žijící ve Španělsku byl terčem smrtelných výhružek a rasistických útoků v červnu 2019, za které byl pachatel obviněn z trestného činu z nenávisti.

Jistý kněz v Itálii byl cílem útoku a hrozeb za jeho podporu migrantů.

Zničeny obrazy a sochy Panny Marie

V březnu 2019 v Itálii skupina pachatelů urazila soše Panny Marie hlavu a pak ji rozbili na kousky. V dubnu 2019 byly v jedné oblasti zničené mnohé sochy Panny Marie a dvě další sochy Panny Marie byly zničeny v prosinci 2019.

Ve Španělsku byla svatyně Panny Marie pošpiněna výkaly. Zdi kostela a socha Ježíše Krista byly zašpiněné výkaly.

Ve Francii bylo také mnoho útoků proti obrazům Panny Marie, včetně vandalského poškození repliky lurdské jeskyně v říjnu 2019, poškození soch Panny Marie v červenci a listopadu, zničení dvou soch Panny Marie v dubnu a srpnu a ukradení jedné sochy v říjnu.

V únoru 2019 byly v Polsku vandalsky poškozené urážlivými grafity čtyři růžencové kaple a také v květnu socha Panny Marie, s urážlivými protikřesťanské nápisy. V Polsku také evidovali čtyři případy, kdy byly vandalsky poškozené sochy sv. Jana Pavla II.

Reklama

Žhářské útoky na kostely. Jen ve Francii dvacet!

V roce 2019 bylo zaznamenáno minimálně 20 žhářských útoků proti kostelům ve Francii. V prosinci 2019 byla během nedělní mše zapálená loď kostela. Při dalších incidentech byli zanícené zpovědnice a oltáře. Podobný počet žhářských útoků proti křesťanským kostelům byl zaznamenán v roce 2019 v Německu a šest incidentů bylo také zaevidovaných v Itálii. Ve Spojeném království bylo osm žhářských útoků proti křesťanským kostelům, včetně minimálně jednoho katolického.

Jistý klášter ve Španělsku byl cílem žhářů několik dní poté, co byl vandalsky poškozen kresbami v září 2019. V listopadu byla zapálena socha Ježíše na oltáři a při dalších útocích byl oltář jiného kostela dvakrát během dvou týdnů v plamenech. Členové katolické biskupské konference Španělska dostali v roce 2019 mnohé výhrůžky ohledně žhářských útoků.

Zdroj: www.catholicnewsagency.com a Tiskové středisko Konference biskupů Slovenska tkkbs.sk.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap