Poutní místa

Farnost Starý Jičín i ČM Fatima v Koclířově se modlí za nemocného P. Petra Dokládala

Již třetí den se farníci ze Starého Jičína spojili v modlitbě novény za svého faráře P. Petra Dokládala. S pozitivním testem na Covid-19 a zápalem plic nyní leží v umělém spánku v nemocnici v Novém Jičíně. O vážné nemoci svého bratra informuje také prezident Českomoravské Fatimy Mons. P. Pavel Dokládal z Koclířova u Svitav.

„Ze všech stran přichází utrpení v důsledku pandemie Covid. Prosím za bratra P. Petra, který byl zaopatřen vzorným knězem P. Jakubem. Vše je v Božích rukou. Jeho farníci se dnes začínají modlit novénu ke sv. Filoméně za jeho uzdravení a i my se k nim připojujeme,“ uvedl P. Pavel Dokládal v pátek 16. října a poděkoval všem, kdo se o jeho nemocného bratra starají.

Modlitba novény ke sv. Filoméně

O těžkém průběhu nemoci byli farníci informování také prostřednictvím farního zpravodaje. „Milí farníci a přátelé, mnozí už víte, že náš otec Petr Dokládal se nachází ve vážném zdravotním stavu v nemocnici v Novém Jičíně. Nyní je a ještě nějaký čas bude v umělém spánku napojený na ventilátor. Někteří z vás navrhli SPOJIT SE V MODLITBĚ NOVÉNY za otcovo uzdravení (podle vůle Pána).“

Součástí farního zpravodaje na neděli 18. 10. je kompletní text modliteb novény ke sv. Filoméně, které je v Koclířově zasvěcen farní kostel a těší se velké úctě mezi mariánskými ctiteli. Mučednici z prvních dob křesťanských často vzýval i sv. Jan Maria Vianney tzv. farář z Arsu. Přičítal ji všechny své zázraky a prohlašoval: „Já jsem nikdy nežádal svoji drahou malou světici, aniž by na to nebyla odpověděla svou přímluvou“.

Nemocných je více než 100 tisíc

S nemocí Covid-19 aktuálně bojuje více kněží v České republice a u některých má těžký průběh. Koronavirovou nákazu překonal na jaře tohoto roku pražský pomocný biskup Karel Herbst a v září také plzeňský biskup Tomáš Holub. V současné době má pozitivní test na koronavirus několik polských biskupů. Nemoc se rozšířila také v řeholních komunitách i domově pro kněze – seniory.

Reklama

V České republice je v současné době více než 100 tisíc nemocných a denní nárůst pozitivních testů na koronavirus dosahuje až 5 ciferných hodnot. Desítky nemocných denně umírají. Modlitbu novény ke sv. Filoméně tak můžeme vztáhnout na všechny nemocné, oběti, pozůstalé zemřelých a všechny, kdo s nákazou bojují.

Novéna ke sv. Filoméně k dispozici ke stažení zde.

Foto: Farní kostel sv. Filomény v Koclířově u Svitav a klášter, kde sídlí Českomoravská Fatima Koclířov http://www.cm-fatima.cz/

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap